Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat

Fortum Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Sari Baldaufin (puheenjohtaja), Ilona
Ervasti-Vaintolan, Esko Ahon ja Minoo Akhtarzandin.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi valittiin Christian Ramm-Schmidt
(puheenjohtaja), Joshua Larson ja Heinz-Werner Binzel.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasioiden johtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi