Fortum Oyj:n hallituksen valiokunnat

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.4.2012 klo 17.55

Fortum Oyj:n hallitus on valinnut keskuudestaan hallituksen nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Sari Baldaufin (puheenjohtaja), Ilona
Ervasti-Vaintolan ja Minoo Akhtarzandin.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi valittiin Kim Ignatius
(puheenjohtaja), Christian Ramm-Schmidt, Joshua Larson ja Heinz-Werner Binzel.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja strategia

Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasioiden johtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi