FORTUM OYJN JOHDON VUODEN 1999 OPTIO-OIKEUDET HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

Fortum-konsernin johdolle vuonna 1999 tarjotut optio-oikeudet otetaan Helsingin Pörssin päälistalle 1.10.2002.

 

Fortum Oyj tarjosi vuonna 1999 konsernin johdon merkittäväksi 15.000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksia merkitsi 130 henkilöä ja heidän merkitsemiensä optio-oikeuksien määrä oli yhteensä 13.825. Fortum Oyj on optiojärjestelyn ehtojen mukaisesti lunastanut osan optio-oikeuksista takaisin työsuhteiden päättymisen vuoksi.

 

Listalle otettavia optio-oikeuksia on yhteensä 11.768 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 1.000 Fortum Oyj:n osaketta, jonka nimellisarvo on 3,40 euroa 1.10.2002 ja 1.10.2005 välisenä aikana. Yhteensä optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 11.768.000 osaketta ja osakepääoma voi siten nousta enintään 40.011.200 eurolla.

 

Optiojärjestelyn ehtojen mukaan merkinnän edellytyksenä on, että sekä Fortumin osakekohtainen tulos että osakkeen kurssikehitys ovat yhtä hyvät tai paremmat kuin eurooppalaisista pörssiyhtiöistä määritellyssä vertailuryhmässä keskimäärin. Nämä ehdot ovat toteutuneet ja osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksien perusteella on 5,61 euroa. Osakkeiden merkintäpaikkana toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit.

 

Fortum Oyj

 

 

Carola Teir-Lehtinen

viestintäjohtaja

 

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

Lisätietoja:

Rahoitusjohtaja Seppo Viitanen, puh. 010 452 4477