FORTUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001

Pörssitiedotteemme liitteestä puuttunut osa taulukkoa.
 
 
 
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
 
Milj. euroa                 30.9.01       30.9.00      31.12.00
 
 
Liiketoiminnan kassavirta       889           422           424
        Käyttöomaisuuslisäys   -483         -1620         -1742
        Käyttöomaisuuden
myyntitulot                     418           336           518
        Muiden sijoitusten
muutos                         -18             0           115
Kassavirta ennen rahoitusta     806          -862          -685
 
        Lainojen nettomuutos   -703          -556          -666
        Osingonjako            -183          -141          -141
        Muut rahoituserät        17          1214          1152
Rahoituksen kassavirta         -869           517           345
 
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-)        -63          -345          -340
 
 
 
 
Fortum Oyj
 
 
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi