Fortum: Päästökauppa nopeasti remonttiin

LEHDISTÖTIEDOTE 3.7.2013

Fortum kiittelee Euroopan parlamentin tämänpäiväistä äänestystulosta, jolla
hyväksyttiin EU:n päästökaupan ns. backloadingia koskeva direktiivimuutos äänin
346−308. Backloading tarkoittaa 900 miljoonan huutokaupattavan päästöoikeuden
tilapäistä poistamista markkinoilta vuosina 2013−2015. Backloading on
ensimmäinen, vaikkakin vain symbolinen toimenpide, jolla vahvistetaan Euroopan
hiilidioksidimarkkinoita. Päätös tukee CO2-päästöttömän energiantuotannon
lisäämistä Euroopassa.

”Parlamentin myönteinen kanta lisää luottamusta päästömarkkinoilla. Parlamentin
ja neuvoston tulisi nyt nopeasti saada asia lopullisesti hyväksyttyä, jotta
backloading voidaan toteuttaa. Fortumin mielestä päästökauppa tarvitsee
kuitenkin laajempaa remonttia: päästömarkkinoita tulee vahvistaa asettamalla
päästövähennystavoite vuodelle 2030 ja uudistamalla päästökauppajärjestelmää
esimerkiksi päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismilla", toteaa Fortumin
talousjohtaja Markus Rauramo.

Mikäli päästökauppaa ei saada elvytettyä, sen tilalle uhkaa syntyä kansallisia
ratkaisuja, jotka tulevat huomattavasti kalliimmiksi ja hidastavat energian
sisämarkkinoiden kehitystä entisestään. Mikäli päästökauppajärjestelmä
vesittyy, on ilmeistä, että EU myöntyy jokaisen maan omiin kansallisiin
hiiliveroihin ja muihin ilmastopoliittisiin välineisiin. Tämä kehitys ei olisi
yhteiskunnan eikä kuluttajien edun mukaista.

Fortum on vahvasti sitoutunut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja tukee
päästökauppaa ensisijaisena ilmastopolitiikan välineenä Euroopassa.
Päästökauppa edistää vähäpäästöisen energiantuotannon sekä teknologioiden
kilpailukykyä ja mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen pienemmin
kustannuksin.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 82 62646
Kari Kankaanpää, kestävän kehityksen päällikkö, ilmasto- ja ympäristöasiat,
puh. 050 453 2330

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi