Fortum: Päästökauppajärjestelmä vaatii päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismia

LEHDISTÖTIEDOTE 25.6.2013

Eurooppalaisten hiilidioksidin päästömarkkinoiden ja päästökauppajärjestelmän
(ETS) toiminnan parantamiseksi tarvitaan sekä välittömiä toimia että pitkän
aikavälin muutoksia. EU-parlamentin tulisi hyväksyä heinäkuun alussa
backloading-ehdotus, jolla 900 miljoonan päästöoikeuden markkinoille tuloa
viivästytettäisiin. Sen jälkeen päästökauppaa tulisi uudistaa rakenteellisesti
luomalla päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismi.

Nykyisessä EU:n päästökauppajärjestelmässä oikeuksien tarjonta on joustamaton,
eikä se reagoi kysyntään eikä muihin olosuhteiden vaihteluihin.
Päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismi (ASAM, allowance supply adjustment
mechanism) säätäisi automaattisesti ennalta määriteltyjen sääntöjen perusteella
päästöoikeuksien tarjontaa talouden merkittävissä vaihteluissa. Konsulttiyhtiö
Pöyryn Fortumin toimeksiannosta laatiman tuoreen selvityksen mukaan
ASAM-mekanismin etuna olisi etenkin se, ettei siihen tarvita jatkuvaa
poliittista puuttumista. Lisäksi eurooppalaisia päästömarkkinoita tulee
vahvistaa asettamalla tiukka päästötavoite vuodelle 2030 niin pian kuin
mahdollista.

"Päästökauppajärjestelmän tulee tukea vähäpäästöisen yhteiskunnan vaatimia
valtavia investointeja. Pidämme ympäristökomitean viimeviikkoista myönteistä
backloading-äänestystulosta tervetulleena ja vetoamme parlamentin jäseniin,
jotta he äänestäisivät lainsäädännön hyväksymisen puolesta tulevassa
yleisistunnossaan", sanoi Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo eurooppalaisten
yritysjohtajien keskustelutilaisuudessa EU-parlamentissa 25.6.2013.

Fortum on sitoutunut vahvasti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja tukee
päästökauppaa ensisijaisena ilmastopolitiikan välineenä Euroopassa.
Päästökauppa edistää vähäpäästöisen energiantuotannon sekä teknologioiden
kilpailukykyä ja mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen pienemmin
kustannuksin. Komissio on ehdottanut 900 miljoonan huutokaupattavan
päästöoikeuden siirtämistä vuosilta 2013 - 2015 vuosille 2019 - 2020.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 82 62646
Johan Linnarsson, markkina-analyytikko, Fortum, puh. +46 70 99 55884


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.