Fortum päivittää osinkopolitiikkansa

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.4.2013 klo 13.20

Fortumin hallitus on päättänyt päivittää yhtiön osinkopolitiikan. Tavoitteena
on luoda yhtiöön ajantasainen, läpinäkyvä osinkopolitiikka, joka tukee entistä
paremmin Fortumin liiketoimintaa ja pitkän aikavälin strategian toteuttamista.
Uusi osinkopolitiikka kytketään konsernin investointitarpeisiin, taseen
vahvuuksiin ja makrotaloudelliseen ympäristöön sekä liiketoiminnan
osakekohtaiseen tulokseen (ilman kertaluontoisia eriä) joustavalla tavalla.

Fortumin osinkopolitiikan perusta on jatkossa seuraava:
• Osinkopolitiikka varmistaa, että osakkeenomistajat saavat asianmukaisen
korvauksen sijoittamalleen pääomalle. Politiikkaa tukee yhtiön pitkän aikavälin
strategia, joka tähtää osakekohtaisen tuloksen, ja sen myötä osingon,
kasvattamiseen.
• Hallitus perustaa osinkoehdotuksensa laaja-alaiselle tarkastelulle, joka
kattaa makrotalouden, taseen vahvuudet sekä tulevaisuuden
investointisuunnitelmat

Fortumin päivitetty osinkolauseke on seuraava:
Fortum Oyj:n tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava
osinko, joka on 50 - 80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia
eriä.

Päivitetyllä osinkopolitiikalla varmistetaan, että osakkeenomistajat saavat
asianmukaisen korvauksen sijoittamalleen pääomalle vaarantamatta yhtiön
strategista ja operatiivista joustavuutta.

"Tavoitteemme on, että liiketoimintamme tuottaa vakaata tulosta, ja sen
mukaisesti haluamme myös maksaa osakkeenomistajillemme tasaista tuottoa samalla
kun ylläpidämme vakaata pääomapohjaa", sanoo Fortumin hallituksen puheenjohtaja
Sari Baldauf.

Fortumin osinkopolitiikka päivitettiin edellisen kerran vuonna 2004.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Markus Rauramo, talousjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 1909
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä, Fortum Oyj, puh. 010 45
20480


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi