Fortum päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2015 klo 17.35 EET

Fortum on päivittänyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Uudet
taloudelliset tavoitteet vastaavat paremmin yhtiön liiketoimintarakennetta
sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin jälkeen sekä kuvaavat paremmin Fortumin
näkemystä yhtiön pitkän aikavälin arvonmuodostusmahdollisuuksista ja
kasvustrategiasta.

Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

- Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 12 %
- Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5

Tähän saakka voimassa olleet taloudelliset tavoitteet olivat sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE) 12 %, vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 3 ja oman
pääoman tuotto (ROE) 14 %.

"Sähkönsiirtoliiketoiminnan myynti on hyvä ajankohta päivittää taloudellisia
tavoitteitamme siten, että ne vastaavat paremmin tulevaa Fortumia. Myynnin
jälkeen Fortumin liiketoiminnan riskiprofiili on jonkin verran korkeampi, mikä
vastaavasti vaatii aiempaa vahvempaa tasetta taloudellisen joustavuuden
säilyttämiseksi. Taloudelliset tavoitteet heijastavat jatkossakin yhtiön pitkän
aikavälin liiketoiminnan luonnetta", toteaa yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja
Timo Karttinen.

Fortumin osinkopolitiikka säilyy ennallaan. Fortum Oyj:n tavoitteena on maksaa
vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta
tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Timo Karttinen, väliaikainen toimitusjohtaja, puh. +358 10 45 36555
Sophie Jolly, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +358 10 45 32552

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi