Fortum parantaa Pusulan kirkonkylän sähkönjakelun luotettavuutta laajoilla verkostotöillä

Pusulan keskustan alueelle suunnitellaan mittavaa sähkönjakeluverkon
kehittämishanketta, jossa ilmajohtoja korvataan maakaapeleilla. Samalla
pylväsmuuntamot korvataan puistomuuntamoilla. Uudet johdot sijoitetaan teiden
varteen, kun niitä on tällä hetkellä useammallakin yksityistontilla.
Nummi-Pusulan kunta osallistuu hankkeeseen korvaamalla tievalaistuksen
kaapeloinnin maakaapeleiksi.

Verkostotyöt parantavat alueen sähkönjakelun luotettavuutta huomattavasti.
Hanke on samankaltainen kuin muutama vuosi sitten Pusulan kirkolta Ikkalaan
tehty hanke, jossa vanhaa ilmajohtoa muutettiin maa- ja ilmakaapeliksi sekä
pylväsmuuntamoita korvattiin puistomuuntamoilla.

- Suurin muutos alueen sähkönjakelun kannalta on Pusulan keskusta-alueen
sähkönjakelun siirtäminen ilmajohdoilta maakaapeleihin. Hankkeella on myös
maisemallisia muutoksia, kun sähköjohdot siirtyvät maan alle. Tulevaisuudessa
alueen sähkönjakelulle on olemassa useampia reittivaihtoehtoja. Vikatilanteessa
sähköä voidaan syöttää useampaa kautta ja asiakkaat saavat sähköt nopeasti
takaisin, projektikoordinaattori Henri Vierimaa Fortumilta kertoo.

Sähköverkon keskimääräinen käyttöikä on noin 50 vuotta, ja uutta rakennettaessa
pitää pystyä arvioimaan sähkönjakelun tarpeet kymmenien vuosien päästä.

Urakoitsijat tutustuvat alueeseen alkuvuonna

Fortum on lähettänyt tarjouspyynnöt urakoitsijoille, joita on pyydetty
vastaamaan tarjouksella alkuvuonna 2011. Urakoitsijat tutustuvat alueeseen
ennen tarjouksen antamista, joten alueella saattaa liikkua urakoitsijoiden
edustajia lähiaikoina. Kun urakoitsija on valittu, pidetään alueen asukkaille
ja muille sähkönkäyttäjille tiedotustilaisuus, jossa on mahdollista kysyä
hankkeen kulusta sekä Fortumin että urakoitsijan edustajilta. Myös
Nummi-Pusulan kunnan edustajia on paikalla. Tilaisuudesta informoidaan
lähempänä ajankohtaa vielä kunnan internetsivuilla ja paikallislehdissä.

Fortum Distribution
Viestintä

Lisätietoja: Henri Vierimaa, projektikoordinaattori, Fortum Distribution,
puh. 040 8252 844, henri.vierimaa@fortum.com