Fortum parantaa sähköverkon luotettavuutta Pöytyällä

Fortum investoi merkittävästi sähköverkon kehittämiseen Pöytyällä. Kyseessä on
Fortumin historian suurin Varsinais-Suomessa toteutettava sähköverkon
parannushanke. Projektissa sähköverkkoa uusitaan yhteensä noin 25 kilometrin
matkalta ja noin 1,7 miljoonan euron arvosta.

Sähköverkon luotettavuuden lisääminen vähentää sähkökatkojen määrä ja kestoa,
ja investointi hyödyttää yhteensä noin 1400 Fortumin asiakasta. Juuri
käynnistynyt projekti on määrä saada valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä.

"Pöytyän verkko on tyyppiesimerkki menneiden vuosikymmenien tarpeisiin
rakennetusta sähköverkosta, jonka rakenne ja luotettavuus eivät vastaa
nykypäivän tarpeita", sähkön siirtoliiketoiminnasta Pohjoismaissa vastaava Ari
Koponen kertoo. "Riippuvaisuus sähköstä lisääntyy. Me Fortumissa pyrimme
vastaamaan näihin vaatimuksiin kohentamalla sähköverkkomme toimitusvarmuutta ja
palvelemaan näin asiakkaitamme paremmin."

Sähköverkon luotettavuutta parannetaan Pöytyällä muun muassa siirtämällä
johtoja pois metsästä teiden varsille, lisäämällä verkoston automaatiota sekä
maakaapeloimalla sähköverkkoa suojaan sään vaihteluilta. Lisäksi nykyisiä
avojohtoja korvataan päällystetyillä johtimilla, jolloin esimerkiksi johdoille
putoavat oksat eivät aiheuta keskeytyksiä sähkönjakeluun.

Hanke etenee kolmessa vaiheessa. Ensimmäisenä rakennetaan 10 kilometrin osuus
päällystettyä avojohtoa ja maakaapelia Heinjoelta Lellaisiin. Sähköverkko on
määrä saada valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä. Kohteen urakoitsijana
toimiva Eltel Networks Oy on aloittanut työt kohteessa maastosuunnittelun
osalta.

Tämä vuonna aloitetaan myös Ristinummi-Otsola -välisen 10 kilometrin pituisen
johto-osan suunnittelu- sekä kaapelointityöt. Aluetta koskevat ilmajohtotyöt
aloitetaan alkuvuodesta 2012 ja saatetaan loppuun kesällä 2012.

Verkostoparannuksen viimeinen vaihe, joka käsittää Otsolan ja Heinjoen välisen
5 kilometrin pituisen matkan, on määrä saada kuntoon vuoden 2013 loppuun
mennessä.

Investoinnit ovat kriittisiä luotettavan sähkönsiirron varmistamiseksi
ikääntyvässä sähköverkossa sekä uusien palveluiden käyttöönottamiseksi. Myös
sähkönkulutuksen ja -tuotannon alueelliset muutokset edellyttävät investointeja
sähkönjakelijoilta. Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 400 kilometriä
sähköverkkoa ja rakentaa maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1 600 kilometriä
vuosittain.

Fortum Distribution
Viestintä

Lisätietoja:
Pekka Vierimaa, verkkopalvelupäällikkö, puh. 050 4557 147
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, puh. 040 5813 710