FORTUM PERÄÄNKUULUTTAA POHJOISMAISTA NÄKÖKULMAA ENERGIAMARKKINOILLE

"Tarvitsemme pohjoismaisia areenoita keskustellaksemme pohjoismaisista kysymyksistä", totesi Fortumin sähkö- ja lämpöliiketoiminnasta vastaava johtaja Tapio Kuula puhuessaan keskiviikkona Ruotsissa toimialajärjestö Svensk Energin järjestämässä lounasseminaarissa.

 

Tapio Kuula viittasi siihen, että monet suuret energiakysymykset eivät enää ole kansallisia kysymyksiä. Yhdentyvät pohjoismaiset markkinat luovat tarpeen nostaa esiin keskeisiä yhteistä tulevaisuutta koskevia kysymyksiä kansallisen näkökulman sijasta.

 

”Sama koskee myös kykyämme löytää pohjoismaisittain uusia toimintamuotoja kansainvälisissä yhteyksissä.”

 

Tapio Kuula selvitti, millaisia kehityssuuntauksia Fortum näkee integroituvilla sähkömarkkinoilla ja miten nämä tulevaisuudennäkymät vaikuttivat yhtiön päätökseen hankkia Birka Energi.

 

Fortum on ensimmäinen yhtiö, joka toteuttaa yhteispohjoismaista liiketoimintamallia. Siihen kuuluvat yhteiset toimintatavat ja yhdenmukainen organisaatiorakenne koko pohjoismaisella markkina-alueella.

 

"Tavoitteenamme on olla sanan varsinaisessa merkityksessä yhteispohjoismainen yritys", sanoi Tapio Kuula kuvaillessaan käynnissä olevaa työtä uuden yrityksen rakentamiseksi entisistä Fortumista ja Birkasta.

 

”Tätä taustaa vasten on luonnollista, että haluamme kehittää uusia yhteistyömuotoja alan pohjoismaisten järjestöjen kesken. Peräänkuulutamme myös energiakeskustelua, jonka lähtökohtana ovat nykyiset vapaat pohjoismaiset sähkömarkkinat.”

 

Puheenvuorossaan Kuula otti myös esille parhaillaan käynnissä olevan keskustelun kapasiteettikysymyksistä ja viittasi pohjoismaisten sähkömarkkinoiden tehokkuuteen ja mahdollisuuteen käyttää toimivia suojausmekanismeja hintavaihteluita vastaan.

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

Lisätietoja:

Tapio Kuula, sektorijohtaja, Power and Heat, p. 050 452 4112

Carola Teir-Lehtinen, viestintäjohtaja,  050 4524118