Fortum peruskorjaa Imatran vesivoimalaitoksen padon

LEHDISTÖTIEDOTE 23.3.2015

Fortum tekee mittavan peruskorjauksen Imatran vesivoimalaitoksen padolle. Hanke
toteutetaan vuosina 2015–2018, ja se työllistää yrityksiä Imatran seudulla
arviolta 80 henkilötyövuoden verran. Hankkeen päätoteuttaja on Destia Oy.

"Peruskorjaushankkeen myötä Suomen suurimman vesivoimalaitoksen vuonna 1929
valmistuneen padon turvallisuus ja luotettavuus paranevat ja padon käyttöikä
pidentyy useilla kymmenillä vuosilla", projektipäällikkö Heikki Puuska
Fortumista kertoo.

Peruskorjaustöiden ensimmäisessä vaiheessa tämän vuoden aikana korvataan
säännöstelypadolla oleva nykyinen kapea silta uudella leveämmällä sillalla.
Uusi patosilta mahdollistaa ajoneuvojen käytön patolaitteiden huolto-, korjaus-
ja kunnossapitotöissä. Vuonna 2016 uusitaan padon sektoriluukku, ja sitä
seuraavina vuosina kunnostetaan padon valssiluukut. Betonipatorakenteiden
kunnostus tehdään vaiheittain vuosien 2015–2018 aikana.

Peruskorjaushankkeen toteutus vaikuttaa myös Imatran voimalaitoksen
sähköntuotantoon. Tietyt rakennustekniset työt tulevat edellyttämään pientä
virtamaa voimalaitoksen läpi. Nämä työt pyritään ajoittamaan siten, että
ohijuoksutuksiin ei tule tarvetta.

Peruskorjattava kohde on valtakunnallisesti merkittävä, koska se sijaitsee
yhden Suomen kuuluisimman matkailunähtävyyden, Imatrankosken äärellä. Tulevan
kesän koskinäytöksiin hanke ei vaikuta, vaan ne on suunniteltu toteutettavaksi
Imatran kaupungin jo julkaiseman ohjelman mukaan.

Imatran voimalaitoksen padon peruskorjaushanke sisältyy Fortumin vesivoiman
pohjoismaiseen investointiohjelmaan. Fortum investoi Suomen ja Ruotsin
vesivoimalaitostensa peruskorjauksiin noin 100 miljoonaa euroa vuosittain.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Heikki Puuska, projektipäällikkö, Fortum, puh. 050 454 6233

Imatran voimalaitos
Imatran voimalaitos on Suomen suurin vesivoimalaitos. Imatran voimalaitoksen
rakentaminen aloitettiin vuonna 1922. Ensimmäinen koneisto otettiin käyttöön
vuonna 1928 ja viimeinen eli seitsemäs koneisto vuonna 1951. Voimalaitoksen
nykyinen teho on 185 MW ja sen vuosituotanto on runsaat 1 000 GWh, mikä vastaa
yli 230 000 kotitalouden vuosikulutusta.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi