Fortum pohjoismaisen ilmastoindeksin kärjessä

LEHDISTÖTIEDOTE 16.10.2012

Fortum on saavuttanut jaetun ensimmäisen sijan pohjoismaisessa Carbon
Disclosure Leadership -indeksissä, joka tarkastelee yritysten ilmastoasioiden
raportointia. Fortum sijoittui parhaaksi toisena vuotena peräkkäin ja saavutti
kaikkien aikojen parhaan tuloksensa, 98/100 pistettä. CDP:n vuosittainen Nordic
260 -raportti julkaistiin tänään Tukholmassa.

"Olen erittäin tyytyväinen siihen, että työmme ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi on jälleen noteerattu. Menestyksemme taustalla on
pitkäjänteinen työ hiilidioksidipäästöttömän energiantuotannon kehittämiseksi
ja ilmastoasioiden integroiminen osaksi liiketoimintastrategiaamme. Uskomme
Fortumissa, että perinteisestä energiantuotannosta siirrytään asteittain kohti
uudenlaista energiajärjestelmää – aurinkotaloutta. Näkemyksemme perustuu
maailmanlaajuisiin haasteisiin, jotka edellyttävät energiahuollon järjestämistä
uudella, nykyistä kestävämmällä tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
energiajärjestelmässä siirrytään kohti hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa,
älykästä energiankulutusta ja jakelua sekä korkeaa järjestelmä- ja
resurssitehokkuutta. Fortum edistää omalta osaltaan siirtymistä kohti
aurinkotaloutta hyödyntämällä laajasti vesivoimaa, kehittämällä bioenergiaa
sekä tutkimalla aaltovoimaa sekä aurinkosähköä ja -lämpöä. Fortumin
sähköntuotannosta EU:n alueella 85 % oli hiilidioksidipäästötöntä vuonna 2011",
kertoo Anne Brunila, Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja strategian johtaja.

Nordic Carbon Disclosure Leadership -indeksissä yrityksiä arvioidaan
ilmastoasioiden raportoinnin perusteella. Korkeat pistemäärät ovat osoitus
hyvästä sisäisestä tiedonhallinnasta sekä ilmastonmuutoksen
liiketoimintavaikutusten ymmärtämisestä. Indeksiin kuuluu 26 yritystä, ja se
perustuu CDP:n kasvihuonekaasupäästöjä, päästötavoitteita ja ilmastonmuutoksen
riskejä sekä mahdollisuuksia kartoittaneen, vuonna 2012 toteutetun kyselyn
tuloksiin. Nordic 260 -raportin voi ladata osoitteesta www.cdproject.net. CDP
edustaa 655:tä institutionaalista sijoittajaa, joiden hallinnassa on noin 78
biljoonan dollarin varallisuus.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, Sustainability Manager, Climate and Environmental Affairs
kari.t.kankaanpaa@fortum.com, puh. 050 453 2330


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi