Fortum rakentaa ensimmäisen teollisen mittakaavan integroidun bioöljylaitoksen Joensuuhun

LEHDISTÖTIEDOTE 7.3.2012

Fortum investoi uuden teknologian kaupallistamiseen noin 20 miljoonaa euroa
rakentamalla bioöljylaitoksen Joensuun voimalaitoksen yhteyteen. Integroitu
nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa
ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen (CHP) integroitava
bioöljylaitos tuottaa sähkön ja kaukolämmön lisäksi tulevaisuudessa 50 000
tonnia bioöljyä vuosittain. Bioöljyn raaka-aineena käytetään metsähaketta sekä
muuta puubiomassaa.

Erilaisten tuotantoprosessien integroiminen voimalaitokseen aloittaa uuden
aikakauden energia-alalla: "Fortumin Joensuun CHP-laitos saa aivan uudenlaisen
merkityksen kun sähkön ja lämmön yhteistuotannon lisäksi voimme tuottaa myös
kolmatta tuotetta – bioöljyä. Vaikka ensivaiheessa bioöljyä käytetään
korvaamaan nestemäisiä fossiilisia polttoaineita, voi voimalaitoksilla tuotettu
bioöljy toimia tulevaisuudessa myös raaka-aineena erilaisille biokemikaaleille
tai liikenteen polttoaineille", toteaa Fortumin Heat-divisioonan maajohtaja
Jouni Haikarainen.

Bioöljyä voidaan käyttää kaukolämmön tai prosessiteollisuuden polttoaineena ja
siten korvata fossiilisia polttoöljyjä. Loppukäytössä raskaan polttoöljyn
korvaaminen bioöljyllä (210 GWh) vähentää hiilidioksidipäästöjä 59 000 tonnia
ja rikkidioksidipäästöjä 320 tonnia. Bioöljyn tuotantolaitosprojektin
työllisyysvaikutusten Joensuun seudulla on arvioitu olevan noin 60–70
henkilötyövuotta. Työpaikkoja syntyy raaka-aineen hankintaan,
tuotantolaitokselle sekä logistiikkaan.

”Bioöljyn käytöllä on merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia, sillä
bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä yli 70 % fossiilisiin
polttoaineisiin verrattuna. Kun bioöljyn raaka-aineena käytetään kotimaista
puubiomassaa, voidaan varmistaa, että bioöljyn raaka-aine on tuotettu
kestävästi. Tämä on tärkeä osa Fortumin kestävän kehityksen strategiaa”,
Haikarainen sanoo.

Fortum on saanut hankkeelle uuden teknologian investointitukea työ- ja
elinkeinoministeriöltä 8,1 miljoonaa euroa. Investoinnin kokonaiskustannus on
noin 30 miljoonaa euroa. Joensuun demonstraatiohanke perustuu täysin
uudenlaisen teknologian kaupallistamiseen, jossa pyrolyysireaktori on
kiinteästi yhdistetty voimakattilaan. Integroidun bioöljylaitoksen etuna on
erinomainen energiatehokkuus, koska bioöljyn tuotantoprosessissa voidaan
hyödyntää myös sellainen hukkalämpö, joka jäisi muuten voimalaitoksella
hyödyntämättä. Uuden teknologian kehittäminen ja konseptointi on tehty
yhteistyössä Fortumin, Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa. Tutkimus on kuulunut
TEKESIN Biorefine -ohjelmaan.

Bioöljylaitoksen rakentaminen alkaa vuoden 2012 aikana, ja laitoksen
suunnitellaan olevan tuotantotoiminnassa syksyllä 2013. Bioöljyn tuotanto lisää
energiapuun käyttöä Joensuun voimalaitoksella merkittävästi nykyisestä noin 300
000 k-m3/a ja puunkäyttö lähes kaksinkertaistuu.


Liite 1: Kysymyksiä ja vastauksia pyrolyysi-menetelmästä (pdf.-muodossa)
Liite 2: Kaaviokuva pyrolyysimenetelmästä (pdf.-muodossa)


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum Heat-divisioona Suomi, puh. 040 709 5690
Jukka Heiskanen, kehitysjohtaja, Fortum, Heat-divisioona, puh. 050 452 4250
Elina Kokko, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 733 9493


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi