Fortum rakentaa kaukolämpöakun Espoon Suomenojalle

LEHDISTÖTIEDOTE 24.3.2015

Fortum rakentaa kaukolämpöakun Espooseen Suomenojan sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitokselle. Lämpöakku parantaa sekä voimalaitoksen
energiatehokkuutta että kaukolämmön toimitusvarmuutta asiakkaille.

Lämpöakun ansiosta Suomenojalla voidaan tuottaa lämpöä entistä tasaisemmin,
mikä parantaa energiantuotannon tehokkuutta. Lämpöä voidaan varastoida
esimerkiksi yöllä, jolloin lämpimän käyttöveden tarve on asiakkailla pienempi.
Akkuun varastoitua lämpöä voidaan puolestaan hyödyntää pakkasaamuina, kun
kulutus on suurempi. Lämpöakku parantaa entisestään myös kaukolämmön
toimitusvarmuutta asiakkaille, sillä akussa olevaa vettä voidaan hyödyntää
mahdollisten putkistovuotojen yhteydessä.

Lämpöakkuna toimii noin 20 000 kuution vesisäiliö, johon voidaan varastoida
noin 800 MWh lämpöenergiaa. Tämä vastaa noin 13 000 omakotitalon
lämmönkulutusta päivässä.

Lämpöakku rakennetaan Suomenojan voimalaitoksen alueelle luontevaksi osaksi
nykyistä voimalaitosympäristöä. Lämpöakku koostuu noin 43 metriä korkeasta ja
26 metriä leveästä vesisäiliöstä ja matalasta pumppaamorakennuksesta.
Rakennustyöt alkavat touko-kesäkuun vaihteessa, ja lämpöakku otetaan käyttöön
joulukuussa 2015.

Yksi Fortumin strategian kulmakivistä on vahva sähkön ja lämmön yhteistuotannon
osaaminen. Lämpöakku ja muut uudet ratkaisut monipuolistavat kaukolämmön
tuotantoa ja pitävät kaukolämmön kilpailukykyisenä asiakkaille.

Havainnekuva kaukolämpöakusta:
http://mediabank.fortum.com:80/public/b66426d8e102.aspx

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat Suomi, puh. 040 709 5690

 

25.3.2015 korjaus: Suomenojalle rakennettava lämpöakku on yksi Suomen suurimpia.
Otsikossa alunperin "Fortum rakentaa Suomen suurimman lämpöakun Suomenojalle."


Fortumin kaukolämpöhankkeet Espoossa:

Fortumilla on Espoon alueella menossa useita hankkeita, joilla tavoitellaan
lämmöntuotannon aiheuttamien päästöjen merkittävää vähentämistä. Fortumin
tavoitteena on, että yhtiön asiakkaat saavat hiilidioksidivapaasti tuotettua
lämpöä Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

• Espoon Suomenojalla toimii uusi lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää jäteveden
hukkalämpöä. Lämpöpumpuilla saadaan talteen jopa 15 % koko Espoon
kaukolämmöntarpeesta.
• Fortum on toimittanut energiaratkaisut Tiedon ja Elisan konesalikeskuksiin,
joiden avulla saadaan talteen vuosittain huomattava määrä lämpöenergiaa.
• Fortum toimittaa energiajärjestelmän Espoon uuteen sairaalaan, jonka
ylijäämälämpö hyödynnetään espoolaisten lämmityksessä.
• Kivenlahden lämpölaitoksella siirrytään fossiilisesta polttoaineesta
puupellettien käyttöön. Tämä vähentää kaukolämmön aiheuttamia
hiilidioksidipäästöjä alueella ja vähentää riippuvuutta maakaasusta.
• St1:n kanssa Fortum on sopinut yhteisestä pilottihankkeesta, jossa kokeillaan
geotermisen lämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa.
• Pilotoimme myös kysyntäjoustoratkaisua, jossa kerrostaloihin varataan lämpöä
edullisena aikana ja hyödynnetään se esimerkiksi kylmänä talvipäivänä, kun
energia on kalliimpaa.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan.

Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi