Fortum saattoi päätökseen Ekokem-yritysoston

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2016 klo 12.30

Fortum on tänään saattanut päätökseen Ekokem Oyj:n oston sen neljältä
suurimmalta omistajalta, jotka edustivat noin 81 %:a yrityksen osakkeista.
Ekokem on johtava pohjoismainen kiertotalousyhtiö, joka on erikoistunut
materiaalien ja jätteen kierrätykseen, loppusijoitusratkaisuihin,
maaperänkunnostukseen sekä ympäristörakentamisen palveluihin. Ekokemin
pääkonttori on Riihimäellä ja yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 258 miljoonaa
euroa.

Velaton kokonaiskauppahinta yhtiön koko osakekannalle on noin 700 miljoonaa
euroa, joka vastaa noin 11-kertaisesti Fortumin arviota Ekokemin vuoden 2016
käyttökatteesta (EBITDA).

Ekokem liitetään osaksi Fortumin City Solutions -divisionaa omana
liiketoimintonaan ja konsolidoidaan Fortumiin vuoden 2016 elokuun lopussa.
Kauppaan liittyvät kertaluonteiset kustannukset, noin 12 miljoonaa euroa
(sisältäen varainsiirtoveron), kirjataan vuoden 2016 kolmannen neljänneksen
tulokseen.

Noin 12 % Ekokemin vähemmistöomistajista on tähän mennessä hyväksynyt Fortumin
ostotarjouksen. Koska Fortumin omistus Ekokemissä ylittää 90 %, Fortum
käynnistää loppujen vähemmistöosakkeiden lunastusprosessin ostotarjouksen
tarjousajan päätyttyä (30.9.2016). Omistajat, jotka hyväksyvät ostotarjouksen
tarjousajan puitteissa, saavat maksun valtaosin syyskuussa 2016.
Lunastusprosessin kautta hankittavat osakkeet arvioidaan maksettavan keväällä
2017.

Fortum tiedotti yritysostosta 27.5.2016.

Fortum Oyj
Sophie Jolly

Johtaja, Sijoittajasuhteet ja Talousviestintä

Lisätietoja:

Sijoittajat, analyytikot ja talousmedia:
Sophie Jolly, Johtaja, Sijoittajasuhteet ja Talousviestintä, puh. 010 45 32552

Media:
Mari Kalmari, Johtaja, Mediasuhteet, puh. 010 45 29211


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Ekokem

Ekokem on yksi Pohjoismaiden johtavista kiertotalousyhtiöistä, joka tarjoaa
ympäristönhuollon ja materiaalitehokkuuden palveluja. Ekokem operoi
Pohjoismaiden johtavia vaarallisen jätteen käsittelylaitoksia ja tarjoaa
erikoistunutta ympäristönhuollon osaamistaan asiakkailleen laajalla rintamalla.
Yhtiön tarkoituksena on luoda arvoa parantamalla asiakkaittensa materiaali- ja
energiatehokkuutta. Ekokem tarjoaa kierrätys-, hyötykäyttö- ja
loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen
palveluja. Ekokem on jo yli 35 vuoden ajan myötävaikuttanut luonnonvarojen
säästämiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Ekokem-konserni työllistää noin 630 osaavaa ammattilaista Suomessa, Ruotsissa
ja Tanskassa. Tammikuussa 2015 yhtiö hankki tanskalaisen ympäristöhuoltoyhtiö
NORDin.

Ekokem-konsernin avainluvut vuonna 2015

-- Liikevaihto 258 miljoonaa euroa
-- Raportoitu käyttökate (EBITDA) 55 miljoonaa euroa, 21,1 % liikevaihdosta
-- Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 57 miljoonaa euroa

Suurimmat osakkeenomistajat ovat Suomen valtio (34,1 %), Suomen kuntaliitto
(21,4 %), Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (15,4 %) ja HSY Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (10,5 %).

www.ekokem.com/fi/

Kestävät kaupunkiratkaisut osana Fortumin strategiaa

Fortumin 3.2.2016 julkaiseman uuden strategian mukaisesti yhtiön tavoitteena on
kasvaa ja toimia jatkuvasti kannattavasti. Strategian painopistealueita ovat
puhdas energia, asiakkaat ja omistaja-arvon luominen. Fortumin visio on olla
puhtaan energian edelläkävijä. Yksi strategian kulmakivistä on tarjota
kaupungeille kestäviä ratkaisuja.

Nopeasti kasvavien suurkaupunkien ja kasvukeskusten ongelmia ovat lämmityksen,
jäähdytyksen ja sähköntuotannon päästöt ja alhainen tehokkuus, kasvavat
jätemäärät sekä lisääntyvän liikenteen aiheuttamat saasteet ja melu. Fortum
haluaa tarjota osaamisensa ja kokemuksensa avulla kasvukeskuksille kestäviä ja
kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Fortumin tarjonta kattaa tehokkaat ja
luotettavat kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisut, monipuoliset sähkön
kuluttajaratkaisut ja sovellukset, jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen
energian tuotannossa sekä sähköisen liikenteen edistämisen älykkäiden
latausjärjestelmien avulla. Lisäksi uutta liiketoimintaa haetaan näiden
alueiden asiantuntijapalveluista.

Kestävien kaupunkiratkaisujen ensisijaisia markkina-alueita ovat nykyiset
kotimarkkinat ja muut Euroopan maat. Lisäksi Fortum tutkii
liiketoimintamahdollisuuksia tarkkaan valituissa Aasian kasvukeskuksissa.

”Ekokem on erinomainen yhtiö, jolla on kokenut johto ja henkilöstö. Fortumilla
puolestaan on vahva taloudellinen asema ja osaamista jätteiden hyödyntämisessä
energian tuotannossa. Yhdessä luomme todella vahvan pohjoismaisen
kiertotalousyhtiön, jolla on erinomaiset kansainväliset kasvumahdollisuudet.
Haluamme myös panostaa Ekokemin ratkaisujen jatkokehittämiseen”, sanoo Fortumin
toimitusjohtaja Pekka Lundmark (27.5.2016).

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Baltian maat,
Venäjä, Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000
energia-alan asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum
Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi