Fortum sähköistää kesämökkejä Turun saaristossa

LEHDISTÖTIEDOTE 30.5.2012

Fortum rakentaa Paraisten saaristoon sähköverkkoa, jonka avulla alueen
kesäasunnot voidaan ulottaa sähkönjakelun piiriin. Verkko kattaa Rangholmin,
Korpholmin, Stora Bårnholmin, Jungfruhamnin ja Penon saaret.

"Ihmiset arvostavat nykyään vapaa-aikaa niin paljon, että mökille halutaan
samat mukavuudet, jotka ovat kotonakin. Kun vapaa-ajan asunnossa on sähköt, voi
mökkeilykautta kätevästi jatkaa pidemmälle syksyyn", verkostopäällikkö Pekka
Vierimaa Fortumista kuvaa.

"Sähköjen vetäminen saareen ei ole tänä päivänä vaikea urakka, mutta
rakennusvaihe pitää ajoittaa kesäaikaan, sillä talvella kelirikko estää
saaristossa rakentamisen", hän taustoittaa.

Mökkiläisten palvelemiseksi saaristoon asennetaan vesialueille noin seitsemän
kilometriä merikaapelia runkoverkoksi ja maa-alueille tähän liittyvä
pienjänniteverkko.

"Merikaapeli on vesistöjä varten rakennettua, erikoissuojattua painavaa
kaapelia. Kaapeli pysyy painonsa avulla pohjassa, ja se kaivetaan maahan vain
rannassa ja matalassa vedessä", verkostosuunnittelija Tony Fagerström
Fortumista kertoo.

Rengasyhteys lisää luotettavuutta

Uusi runkoverkko on mahdollista yhdistää tulevaisuudessa rengasyhteydellä
Pensaren ja Heisalan alueelle, jolloin sähkönsiirron luotettavuus lisääntyy
huomattavasti sekä kesämökeille että vakituisiin asuntoihin. Rengasyhteyden
avulla sähkö voidaan häiriötilanteessa siirtää näille alueille vaihtoehtoista
reittiä pitkin, jolloin sähkökatkon kesto lyhenee.

Kesällä 2011 alkaneen projektin on määrä valmistua loppukesällä 2012.
Merikaapeleiden asennusvaihe on juuri saatettu loppuun, ja seuraavaksi
siirrytään maa-alueiden kaapelointiin. Urakoitsijana hankkeessa toimii Eltel
Networks Oy.

Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 600 kilometriä sähköverkkoa ja rakentaa
maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1600 kilometriä vuosittain. Ensisijaisena
rakennusmuotona käytetään maakaapelointia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätiedot:
Tony Fagerström, verkostosuunnittelija, Fortum, puh. 040 5141 292
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 5813 710

Lehdistökuvia Turun saariston sähköverkkoprojektista löytyy Fortumin
mediapankista (Electricity Distribution -kansio)

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi