Fortum selvittää Inkoon voimalaitoksen tulevaisuuden vaihtoehtoja

LEHDISTÖTIEDOTE 3.6.2013

Fortum aloittaa selvityksen, jonka aikana se arvioi Inkoon hiilivoimalaitoksen
toiminnan vaihtoehtoja tulevaisuudessa. Selvityksessä arvioidaan muun muassa
voimalaitoksen osittaista sulkemista ja jopa koko tuotantotoiminnan
lopettamista. Tämän vuoksi Fortum käynnistää koko Inkoon voimalaitoksen
henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Ne käynnistyvät 12.6.2013 ja
kestävät vähintään kuusi viikkoa. Voimalaitoksella työskentelee yhteensä 90
henkilöä.

Inkoon voimalaitoksen kannattavuus on ollut heikko. Hiililauhdevoiman tarve
pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on vähentynyt talouden taantuman ja sähkön
tukkuhintojen laskun myötä. EU:n teollisuuden päästödirektiivin (IED)
vaatimukset tulevat entisestään rasittamaan Inkoon voimalaitoksen
kannattavuutta.

"Inkoon voimalaitoksen kannattavuus on pysytellyt heikolla tasolla. Kehitys
sähkömarkkinoilla näyttää siltä, ettei Inkoon kaltaista 1970-luvulla
rakennettua lauhdevoimalaitosta todennäköisesti pystytä enää jatkossa
käyttämään kannattavasti", sanoo Power-divisioonan johtaja Matti Ruotsala
Fortumista.

Vuosina 1974 - 1978 käyttöönotettu Inkoon voimalaitos on viime vuosikymmenet
toiminut varavoimalaitoksena ja on tuottanut sähköä Pohjoismaisille
markkinoille pääosin kulutushuippujen aikana. Voimalaitos koostuu neljästä 250
megawatin yksiköstä, joista osa on ollut pitkiä aikoja pois markkinoilta
pidennetyssä käynnistysvalmiudessa.

Inkoon voimalaitoksen kolmosyksikkö on kuulunut Energiamarkkinaviraston
tehoreservikapasiteettiin lokakuusta 2011. Sopimus päättyy kesäkuun 2013
lopussa. Inkoon voimalaitos ei tullut enää valituksi jatkokaudelle. Maaliskuun
lopussa, 27.3.2013 Fortum ilmoitti pohjoismaiseen sähköpörssiin, Nord Pool
Spotiin sulkevansa voimalaitoksen nelosyksikön, joka ei ole ollut lainkaan
tuotannossa vuoden 2008 jälkeen. Ilmoituksen jälkeen voimalaitoksen
kokonaiskapasiteetti laski 750 megawattiin.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Matti Ruotsala, johtaja, Power-divisioona, puh. 040 048 7052
Mari Kalmari, viestintäjohtaja, Suomi, puh. 040 520 1709


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi