Fortum selvittää sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehdot

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 8.45

Fortum käynnistää sähkönsiirtoliiketoiminnan tulevaisuuden vaihtoehtojen
selvittämisen tavoitteenaan kasvaa strategiansa mukaisesti vähäpäästöisessä
sähköntuotannossa, energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä
myynnissä. Tarkasteltavien vaihtoehtojen joukossa on myös
sähkönsiirtoliiketoimintojen myynti. Nyt käynnistetyllä selvityksellä ei ole
vaikutusta Fortumin sähkönjakeluasiakkaisiin, eikä tarkastelu koske lainkaan
yhtiön sähkönmyyntiliiketoimintaa. Fortum arvioi saattavansa tarkastelun
päätökseen vuoden 2013 kuluessa.

Sähkönsiirto on säädeltyä liiketoimintaa, joka on tarjonnut vakaan, runsaan 8
prosentin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton. Fortumin
Distribution-liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen EBITDA viimeiselle 12
kuukaudelle vuoden 2012 kolmannen neljänneksen päättyessä oli 466 miljoonaa
euroa.

Fortumin näkemyksen mukaan sen sähkönsiirtoliiketoiminnassa olisi mahdollisuus
parempaan arvonmuodostukseen toisenlaisessa liiketoimintarakenteessa. Fortum
sen sijaan hakee kasvua ydinosaamisalueillaan vähäpäästöisessä
sähköntuotannossa, energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä
myynnissä.

Fortum on Pohjoismaiden suurin sähkönsiirtoyhtiö ja sillä on yhteensä 1,6
miljoonaa asiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Distribution-liiketoiminta-alueen liikevaihto viimeiselle 12 kuukaudelle vuoden
2012 kolmannen neljänneksen päättyessä oli 1 000 miljoonaa euroa ja
vertailukelpoinen liikevoitto 265 miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueen osuus
koko Fortumin vertailukelpoisesta liikevoitosta oli noin 16 %. Sidottu pääoma
vuoden 2012 kolmannen neljänneksen päättyessä oli 3 847 miljoonaa euroa.
Fortumin Distribution-liiketoiminta-alue työllistää noin 900 henkilöä.

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Yhtiön strategia perustuu Pohjoismaisen
ydinliiketoiminnan vahvistamiseen, vakaan tuloskasvun luomiseen Venäjällä ja
tulevan kasvun perustan rakentamiseen.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Tapio Kuula, puh. 010 45 24112 (klo 13-15.30)
Viestintä: Viestintäjohtaja Helena Aatinen, 010 45 20480, Fortum Media Desk 040
1982 843
Sijoittajasuhteet: Johtaja Sophie Jolly, puh. 010 45 32552

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Media
www.fortum.com/fi


Taustatietoa toimituksille:
Fortum on Pohjoismaiden suurin sähkönsiirtoyhtiö ja sillä on yhteensä 1,6
miljoonaa asiakasta: ~900 000 Ruotsissa, 600 000 Suomessa ja ~100 000
Norjassa. Yhtiö myi sähkönsiirtoliiketoimintansa Virossa vuoden 2012 alussa.
Fortumin Distribution-liiketoiminta-alue on osa Electricity Solutions and
Distribution -divisioonaa, joka vastaa myös sähkön vähittäismyynnistä
asiakkaille.

Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähkön vähittäismyyjä ja sillä on
yhteensä noin 1,2 miljoonaa asiakasta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.
Sähkönmyynti on kilpailtu liiketoiminta ja Pohjoismaissa on noin 350
sähkönmyyntiyhtiötä. Tänään viestitty tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittäminen
ei koske lainkaan Fortumin sähkönmyyntiliiketoimintaa.

Fortumin suurin divisioona Power vastaa sähköntuotannosta ja -myynnistä
tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittämisestä sekä
asiantuntijapalveluiden tarjoamisesta energiantuottajille. Fortumin
Heat-divisioona sisältää sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP),
kaukolämpötoiminnan sekä yritysten lämpöratkaisut Pohjoismaissa ja Itämeren
alueella. Russia-divisioona koostuu sähkön ja lämmön tuotannosta ja myynnistä
Venäjällä.