Fortum siirtää Venäjän investointiohjelmansa kaksi viimeistä investointivelvoitesopimukseen sisältyvää yksikköä Tjumenistä Tšeljabinskiin

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.6.2012

Fortum on päättänyt rakentaa kaksi Venäjän investointiohjelmansa viimeistä 250
megawatin (MW) yksikköä Tšeljabinskiin Uralille, jossa metalliteollisuuden
energiantarve kasvaa. Alun perin yksiköt suunniteltiin rakennettavan Tjumenin
alueelle Länsi-Siperiaan. Yksiköt kuuluvat vuonna 2008 solmitun
investointivelvoitesopimuksen piiriin. Fortum on saanut siirrolle Venäjän
talouskehitysministeriön ja energiaministeriön sekä paikallisviranomaisten
hyväksynnät.

"Fortum on sitoutunut Venäjällä laajaan 2,5 miljardin euron investointiohjelmaan,
joka lisää venäläisen tytäryhtiömme OAO Fortumin kapasiteettia 85 prosentilla
noin 5100 megawattiin", sanoo Fortumin Russia-divisioonan johtaja Alexander Chuvaev.

Uudet yksiköt rakennetaan Chelyabinsk GRES -laitokselle. Lisäksi voimalaitoksen
nykyinen laitteisto uudistetaan täysin. Yksiköiden valmistuttua vuoden 2014 loppuun
mennessä, Chelyabinsk GRES:n kapasiteetti kasvaa nykyisestä 82 MW:sta runsaaseen
700 MW:iin.

Fortumin laaja investointiohjelma koostuu yhteensä kahdeksasta uudesta
yksiköstä, jotka lisäävät OAO Fortumin sähköntuotantokapasiteettia noin 2400 MW
ja lämmöntuotantokapasiteettia 662 MW. Kolmen ensimmäisen yksikön kaupallinen
käyttö alkoi vuonna 2011 Tjumenissä, Tšeljabinskissä ja Tobolskissa.

Meneillään olevan investointiohjelman valmistumisen jälkeen Fortumin
tavoitteena on saavuttaa noin 500 miljoonan euron liikevoittotaso ja tuottaa
positiivista taloudellista lisäarvoa Russia-divisioonassa. Huhtikuussa 2012
investointiohjelman loppuosan arvoksi arvioitiin noin 0,9 miljardia euroa.


Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 0104524519
Sophie Jolly, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 0104532552

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa
työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX
Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi