Fortum siirtyy uusiutuviin polttoaineisiin Espoon Kivenlahdessa

LEHDISTÖTIEDOTE 26.9.2014

Kivenlahden lämpölaitoksella poltetaan tulevaisuudessa raskaan polttoöljyn
asemesta puupellettejä. Uusiutuvaan polttoaineeseen siirtyminen vähentää
merkittävästi lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä Espoossa.

Kivenlahdessa siirtyminen fossiilisesta uusiutuvaan polttoaineeseen vähentää
kaukolämmön aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä alueella noin 60 000 - 80 000
tonnia vuodessa. Lisäksi puupellettiin siirtyminen vähentää riippuvuutta
maakaasusta, sillä pellettilaitos korvaa osittain myös maakaasukäyttöisiä
lämpölaitoksia Espoossa.

Kivenlahden lämpölaitos toimii jatkossakin pääasiassa huippu- ja
varavoimalaitoksena, jolla tuetaan Suomenojan voimalaitoksen tuotantoa.
Lämpölaitoksen avulla taataan kaukolämmön toimitusvarmuus asiakkaille silloin,
kun lämmönkulutus Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella on erityisen
runsasta. Kaukolämmön piirissä on alueella on noin 200 000 asukasta.

"Tavoitteenamme on vähentää merkittävästi kaukolämmön aiheuttamia
hiilidioksidipäästöjä Espoon alueella. Siirtyminen uusiutuvaan polttoaineeseen
Kivenlahdessa onkin tärkeä askel kohti hiilidioksidivapaata lämmöntuotantoa.
Polttoainevalikoimamme laajentuminen lisää lämmöntuotantomme joustavuutta ja
vähentää riippuvuuttamme maakaasusta ja kivihiilestä", kertoo investoinnista
vastaava johtaja Dan Blomster.

Kivenlahden lämpölaitoksen nykyiset kaksi öljykattilaa muutetaan pelletin
polttamiselle sopivaksi, ja lisäksi laitosalueelle rakennetaan siilo pellettien
varastointia varten. Pian aloitettavat muutostyöt tähtäävät siihen, että
pellettien poltto Kivenlahdessa alkaisi syksyllä 2015.

Fortumilla on Espoon alueella menossa useita hankkeita, joilla tavoitellaan
lämmöntuotannon aiheuttamien päästöjen merkittävää vähentämistä. Esimerkiksi
ylijäämälämpöä hyödynnetään jo useassa kohteessa. Fortum on toimittanut
energiaratkaisut Tiedon ja Elisan konesalikeskuksiin, joiden avulla saadaan
talteen vuosittain noin 2 500 omakotitalon lämpöenergia. Suomenojan
voimalaitoksen yhteyteen on rakenteilla lämpöpumppulaitos, missä HSY:n
jätevedenpuhdistamon tuottama hukkalämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan
kaukolämmityksessä. Lisäksi Fortum toimittaa energiajärjestelmän Espoon uuteen
sairaalaan, jonka ylijäämälämmöllä lämpiää tulevaisuudessa vuosittain noin 50
omakotitaloa.

Kuvia Kivenlahden lämpölaitoksesta toimitusten käyttöön ladattavissa:
http://mediabank.fortum.com:80/public/d270a6f4e17E.aspx

Fortum Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja: Dan Blomster, investointijohtaja, Fortum, puh. 050 4533 962

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Tietoa puupelletistä polttoaineena

Puupelletti on kokonaan uusiutuvaa polttoainetta. Sylinterinmuotoisen
polttoainepuristeen valmistukseen käytetään pääosin metsäteollisuuden
sivutuotteita, kuten sahanpurua ja kutterilastua. Sivutuotteeksi luokiteltavan
puuaineksen tuottaminen pelleteiksi parantaa materiaalitehokkuutta ja pienentää
puutuoteteollisuuden jätemäärää. Pelletin lämpöarvo on puuhun verrattuna
puolitoistakertainen. Pelletin tehokas polttaminen vapauttaa ilmakehään
hiilidioksidia saman verran kuin vastaavan puumäärän lahoaminen luonnossa, ja
näin ollen pelletin polttaminen ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä.