Fortum siirtyy uuteen liiketoimintarakenteeseen 1.3.2014 alkaen

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2014 klo 8.30 EET

Fortum uudistaa liiketoimintarakenteensa 1.3.2014 alkaen. Muutoksen tavoitteena
on vahvistaa strategian toteuttamisedellytyksiä nopeasti muuttuvassa
toimintaympäristössä. Uusi liiketoimintarakenne koostuu neljästä
raportointisegmentistä: Heat, Electricity Sales and Solutions
(lämpöliiketoiminnat, sähkön myynti ja siihen liittyvät ratkaisut); Power and
Technology (sähköntuotanto ja teknologia); Russia (Venäjä) ja Distribution
(sähkön jakelu). Fortum raportoi tuloksensa uuden liiketoimintarakenteen
mukaisesti vuoden 2014 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

“Uudella liiketoimintarakenteella valmistaudumme hyödyntämään nykyisen, varsin
vaihtelevan toimintaympäristön muutokset. Pääsemme myös hyödyntämään paremmin
liiketoimintojen välisiä synergioita. Vastuualueiden muutos laajentaa myös
Fortumin johtoryhmän osaamista”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.

Matti Ruotsala nimitetään Chief Operating Officeriksi (COO) ja toimitusjohtajan
varamieheksi. Fortumin talousjohtajaksi (CFO) nimitetään Timo Karttinen. Uusina
jäseninä johtoryhmään nimitetään ydin- ja lauhdevoimaliiketoiminnasta vastaava
johtaja Tiina Tuomela, strategiasta ja yritysjärjestelyistä vastaava johtaja
Kari Kautinen sekä yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esa Hyvärinen.

Johtoryhmässä jatkavat toimitusjohtaja Tapio Kuulan, COO Matti Ruotsalan ja CFO
Timo Karttisen lisäksi Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan
johtoon siirtyvä Markus Rauramo, Hydro Power and Technology -divisioonan
johtajaksi siirtyvä Per Langer ja Russia-divisioonan johtajana jatkava
Alexander Chuvaev sekä lakiasiainjohtaja Kaarina Ståhlberg, henkilöstöjohtaja
Mikael Frisk ja viestintäjohtaja Helena Aatinen.

Fortumin neljä raportointisegmenttiä liiketoiminta-alueineen ovat 1.3.2014
alkaen:

Heat, Electricity Sales and Solutions
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP), kaukolämpöliiketoiminta ja yritysten
lämpöratkaisut, aurinkovoiman tuotanto, sähkön myynti ja siihen liittyvät
ratkaisut sekä konsernitasoiset kestävän kehityksen toiminnot. Divisioonan
johtajaksi nimitetään Markus Rauramo, joka raportoi COO Matti Ruotsalalle. Hän
toimii myös Puolan, Baltian maiden ja Intian maajohtajana.

Power and Technology
Vesi-, ydin- ja lämpövoimatuotanto, asiantuntijapalveluita tarjoava Power
Solutions, tuotannon ohjaus ja trading sekä tutkimus-, kehitys- ja
teknologiatoiminnot. Segmentti koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta:
- Hydro Power and Technology -divisioona, jota johtaa Per Langer. Hän jatkaa
Fortumin Ruotsin maajohtajana.
- Nuclear and Thermal Power -divisioona, jota johtaa Tiina Tuomela.
Sekä Tiina Tuomela että Per Langer raportoivat COO Matti Ruotsalalle.

Russia
Fortumin liiketoiminta Venäjällä. Divisioonaa johtaa Alexander Chuvaev, joka
jatkaa myös OAO Fortumin toimitusjohtajana ja Venäjän maavastaavana.

Distribution
Sähkönjakeluliiketoiminta. Liiketoiminta-aluetta johtaa muiden tehtäviensä
ohella CFO Timo Karttinen, joka jatkaa myös Suomen ja Norjan maajohtajana.

Fortumin kuusi esikuntatoimintoa ovat:
- Talous, jota johtaa CFO Timo Karttinen
- Strategia ja yritysjärjestelyt, johtajanaan Kari Kautinen
- Lakiasiat, jota johtaa lakiasiainjohtaja Kaarina Ståhlberg
- Henkilöstö ja IT, josta vastaa henkilöstöjohtaja Mikael Frisk
- Viestintä, jota johtaa viestintäjohtaja Helena Aatinen
- Yhteiskuntasuhteet, josta vastaa yhteiskuntasuhteiden johtaja Esa Hyvärinen

COO Matti Ruotsala, CFO Timo Karttinen ja Venäjän divisioonan johtaja Alexander
Chuvaev sekä esikuntatoimintojen johtajat raportoivat toimitusjohtaja Tapio
Kuulalle.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puh. 010 452 4112

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortumin johtoryhmässä jatkavien jäsenten esittelyt:
http://www.fortum.com/fi/konserni/hallinto-ja-johtaminen/konsernin-johtoryhma/pa
ges/default.aspx

Taustatiedot uusista Fortumin johtoryhmän jäsenistä:

Tiina Tuomela
Johtaja, ydinvoima- ja lauhdevoimatuotanto
Syntynyt vuonna 1966. DI, Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta ja MBA
Helsingin kauppakorkeakoulusta. Fortumin palveluksessa vuodesta 1990. Toiminut
Power-divisioonan talousjohtajana vuosina 2009-2014. Sitä ennen toimi
taloudesta ja tukitoiminnoista vastaavana johtajana Fortumin
Generation-liiketoimintayksikössä vuosina 2005-2009. Toiminut aiemmin lisäksi
useissa johtotehtävissä Fortumissa, vuosina 2000-2003 Fortum Generationin
talousjohtajana Englannissa. Teollisuuden Voima Oyj:n, Raskone Oy:n sekä
useiden Fortum-konserniin kuuluvien yhtiöiden hallituksen jäsen.

Kari Kautinen
Johtaja, strategia ja yritysjärjestelyt
Syntynyt vuonna 1964. OTK Helsingin yliopistosta. Fortumin palveluksessa
vuodesta 1998. Useiden vuosien kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta: ensin
lakimiehen tehtävistä Kaakkois-Aasiasta, sitten yritysjärjestelyistä Saksasta
ja liiketoiminnan kehitystehtävistä Venäjältä. Toiminut Fortumin
yritysjärjestelyistä vastaavana johtajana vuosina 2007- 2012 ja lisäksi
strategiasta vastaavana johtajana vuodesta 2012. TGC-1:n, OAO Fortumin sekä
useiden muiden Fortumin Venäjällä omistamien yhtiöiden hallituksen jäsen.

Esa Hyvärinen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
Syntynyt vuonna 1967. VTM sekä metsänhoitaja Helsingin yliopistosta. Aloittanut
Fortumin palveluksessa yhteiskuntasuhteiden johtajana vuonna 2006. Toiminut
Euroopan paperiteollisuuden etujärjestön, CEPI:n kierrätysyksikön ja
ympäristöyksikön johtajana Brysselissä vuosina 2000-2006. Sitä ennen kauppa- ja
teollisuusministeriössä ylitarkastajana vuosina 1997-2000.