Fortum sopimukseen Nyaganin voimalaitoksen pääurakoitsijan kanssa Venäjällä

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2013 klo 08.00 EET

Fortum ja sen laitosurakoitsija E4 Group ovat päässeet sopimukseen Nyaganin
voimalaitoksen rakentamiseen liittyneistä vaatimuksista ja muista avoimista
asioista. Samalla on sovittu osapuolten välisten saatavien ja velvoitteiden
kuittaamisesta. Sopimuksella on 1,7 miljardin ruplan (noin 38 miljoonan euron)
positiivinen vaikutus Fortumin Russia-divisioonan vertailukelpoiseen
liikevoittoon vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Njaganin-kaupunkiin, Länsi-Siperiaan, valmistuva lauhdevoimalaitos on
suurin yksittäinen hanke yhtiön mittavassa investointiohjelmassa Venäjällä.
Maakaasua polttoaineenaan käyttävässä voimalaitoksessa on valmistuttuaan kolme
418 megawatin yksikköä. Ensimmäinen näistä, Nyagan 1, otettiin kaupalliseen
käyttöön 1.4.2013 ja on yksi energiatehokkaimmista laitosyksiköistä Venäjällä.
Toisessa yksikössä, Nyagan 2:ssa tehdään parhaillaan viimeisiä testauksia ja
yksikkö arvioidaan saatavan kaupalliseen käyttöön kuluvan vuoden 2013 loppuun
mennessä. Kolmannen yksikön, Nyagan 3:n, arvioidaan valmistuvan vuoden 2014
loppuun mennessä.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Markus Rauramo, talousjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 1909

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.