Fortum suunnittelee polttoainevalikoiman laajentamista Järvenpään voimalaitoksella

​Fortum suunnittelee polttoainevalikoiman laajentamista Järvenpään voimalaitoksella. Tässä yhteydessä haemme muutosta voimassa olevaan ympäristölupaan. Tuotamme jatkossakin Järvenpäässä sähköä ja lämpöä suurimmaksi osaksi uusiutuvasta, kotimaisesta puu- ja metsähakkeesta.


Tavoitteenamme on hyödyntää sähkön ja lämmön tuotannossa jatkossa  myös kaupoissa ja teollisuudessa syntyvää kierrätyspolttoainetta eli paperia, pahvia, puuta ja muovia. Kierrätyspolttoaineen osuus tulisi olemaan korkeintaan 20 % Järvenpään voimalaitoksella käytettävistä polttoaineista. Kierrätyspolttoaine on kotimaista ja tulee  mahdollisimman suurelta osin lähialueelta. Kierrätyspolttoaineen käyttö ei aiheuta hajuhaittoja eikä roskaantumista, sillä kuljetus ja syöttö voimalaitoksen kattilaan tapahtuu katetusti ja suljetusti.


Kokeilemme myös hevosen kuivikelantaa energiantuotannossa. Kehitämme uutta kiertotalouskonseptia, jossa käytämme hevosen kuivikelantaa lämmön ja sähkön tuotannossa. Osana konseptin kehitystyötä haemme kuivikelannan koepolttolupaa kesäkuusta 2015 alkaen.


Kierrätyspolttoaineen kaupallinen hyödyntäminen Järvenpäässä alkaisi suunnitelmien mukaan vuonna 2017. Ympäristölupahakemuksessa sekä kierrätyspolttoaineet että hevosen kuivikelanta luokitellaan jäteperäisiksi polttoaineiksi.

 

Lisätiedot:
Dan Blomster, investointijohtaja, Fortum, Heat Suomi, puh. 050 453 3962

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi