Fortum suunnittelee tuulivoimaloita Bergön saareen Maalahden kunnassa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
6.4.2009


Fortum suunnittelee tuulivoimaloita Bergön saareen Maalahden kunnassa

Fortum selvittää mahdollisuuksia rakentaa viisi tuulivoimalaa Maalahden kunnassa
sijaitsevalle Bergön saarelle. Neuvottelut yksittäisten maanomistajien kanssa,
joukossa Maalahden kunta, on saatu myönteiseen päätökseen. Keskustelut
tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arvioinnista on käynnistetty Länsi-Suomen
ympäristökeskuksen kanssa.

Viiden tuulivoimalan yhteistehoksi on suunniteltu 15-20 megawattia. Se vastaa
noin 2 000-2 700 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Fortumin Bergön saaren metsäisestä lounaiskeskustasta maanomistajilta vuokraama
alue on Pohjanmaan maakuntakaavassa merkitty tuulivoiman tuotannolle
soveltuvaksi alueeksi.

"Olemme vuokranneet maanomistajien kanssa tehdyillä esisopimuksilla käyttöömme
runsaan 30 hehtaarin alueen. Alueelle rakennetaan tuulivoimaloiden perustukset,
pystytyslevennykset sekä tarvittavat tiet. Muun vuokratun maa-alueen käyttö ja
hyödyntäminen jatkuu kuten tähänkin saakka. Tuulivoimalat sijoitetaan niin
etäälle asutuksesta kuin mahdollista, vähintään puolen kilometrin päähän, jotta
ne häiritsisivät mahdollisimman vähän ympäristöä", sanoo Sebastian Johansen
Fortumin tuulivoimayksiköstä.

Mikäli tarvittavat luvat saadaan Maalahden kunnalta ja muilta viranomaisilta,
voidaan tuulivoimaloiden perustusten rakentaminen aloittaa vuosina 2012 - 2013.
Sähköä tuulivoimalat alkaisivat tuottaa noin kaksi vuotta tämän jälkeen.

Fortum tukee hiilidioksidittoman energiantuotannon ja uusiutuvien
energialähteiden lisäämistä ja haluaa osaltaan vastata kunnianhimoisiin
uusiutuvan energian tavoitteisiin, joita EU:ssa on asetettu Suomelle. Fortumin
tavoitteena on kasvattaa tuulivoimatuotantoa tuntuvasti vuoteen 2025 mennessä.


Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja: Sebastian Johansen, tuulivoimapäällikkö, Fortum Generation, puh.
040 354 3683