Fortum Svenska Kraftnätin ehdotuksesta: Ruotsin jakaminen useaan hinta-alueeseen haitallista pohjoismaisen sähkömarkkinan toimivuudelle

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
5.11.2009

Fortum Svenska Kraftnätin ehdotuksesta: Ruotsin jakaminen useaan hinta-alueeseen
haitallista pohjoismaisen sähkömarkkinan toimivuudelle

Ruotsin valtion kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät ehdottaa, että Ruotsi
jaettaisiin neljään eri hinta-alueeseen, kun kyse on sähkön fyysisestä
toimituksesta pohjoismaisella sähkömarkkinalla. Ehdotus on kantaverkkoyhtiön
ratkaisu sähkönsiirtokapasiteetin puutteesta johtuviin ongelmiin. Toteutuessaan
ehdotus vääristäisi kilpailua ja on ristiriidassa pyrkimysten kanssa luoda
eurooppalainen sähkön tukkumarkkina ja pohjoismainen vähittäismarkkina.

Tanskan energia-alan etujärjestö Dansk Energi valitti vuonna 2006 Euroopan
komissiolle, että Svenska Kraftnätin Ruotsin sisäisten siirtojen
hallintakäytäntö saattaa olla EU:n kilpailulainsäädännön vastainen. Komission
kesäkuussa 2009 julkistaman alustavan arvion mukaan Svenska Kraftnät onkin
saattanut väärinkäyttää määräävää markkina-asemaansa, kun se on ennaltaehkäissyt
ongelmia maan sisäisissä siirtoyhteyksissä rajoittamalla sähkön siirtoa Ruotsin
ja naapurivaltioiden välillä. Vastauksena komission huoleen Svenska Kraftnät
ehdottaa, että Ruotsi jaettaisiin neljään erilliseen hinta-alueeseen.

Uudet hinta-alueet hidastavat investointeja siirtokapasiteettiin

Suunnitelma uusien hinta-alueiden muodostamisesta on ristiriidassa EU:n
tavoitteen kanssa muodostaa yhteinen eurooppalainen tukkusähkömarkkina.
Toteutuessaan se myös vaikeuttaisi yhteispohjoismaisen sähkön vähittäismarkkinan
rakentamista. Fortumin näkemyksen mukaan laajat ja jopa valtakunnanrajat
ylittävät hinta-alueet edistävät parhaiten toimivien pohjoismaisten tukku- ja
vähittäismarkkinoiden kehitystä. Tavoitteena tulisikin olla yhteinen markkina ja
yksi pohjoismainen hinta-alue, jonka toimivuuden varmistaa riittävä
siirtokapasiteetti.

"Tärkeintä olisi nyt keskittyä turvaamaan riittävät investoinnit uuteen
siirtokapasiteettiin. Ainoa todella kestävä ratkaisu sähkön siirron hallinnan
haasteisiin on mitoittaa siirtokapasiteetti markkinoiden tarpeita vastaavaksi.
Jo sovitut investoinnit - etenkin Keski-Ruotsin ja Etelä-Norjan Ruotsin
eteläkärkeen yhdistävä "Sydvästlänken" - tulisi toteuttaa osana talouden
elvytystä", sanoo Fortumin Ruotsin toiminnoista vastaava johtaja Per Langer.

"Kunnes tarvittavat investoinnit on toteutettu, paras ratkaisu haasteisiin
lyhyellä aikavälillä on vasta-kauppa. Uusien hinta-alueiden käyttöönotto ei ole
tarkoituksenmukaista, sillä se ei kannusta kantaverkkoyhtiöitä investoimaan
uuteen siirtokapasiteettiin", Per Langer jatkaa.

Uudet hinta-alueet vääristävät kilpailua ja nostavat kuluttajahintoja

Uusien hinta-alueiden muodostaminen vähentää kuluttajamarkkinoiden
läpinäkyvyyttä ja korottaa sähkön myyntiyhtiöiden suojauskustannuksia. Tämä
puolestaan lisää vaihteluita kuluttajahinnoissa ja saattaa asettaa maan eri
osissa asuvat kuluttajat eriarvoiseen asemaan, kun kaikki hinta-alueet eivät
enää ole sähkön myyntiyhtiölle yhtä houkuttelevia. Useat hinta-alueet myös
monimutkaistavat hinnanmuodostusta ja tekevät siitä kuluttajille vaikeammin
ymmärrettävän.

"Vasta viime kuussa Pohjoismaiden energiaministerit toivat julki yhteisen
tavoitteensa muodostaa toimiva pohjoismainen sähkön vähittäismarkkina, missä
kuluttajat voisivat halutessaan valita sähköntoimittajansa toisesta
Pohjoismaasta. Jo valmiiksi rajattujen hinta-alueiden pilkkominen yhä pienempiin
alueisiin olisi suuri takaisku ministereiden ajamalle kehitykselle", Per Langer
summaa.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Fortumin kannanotto Euroopan komissiolle (englanniksi):
http://www.fortum.com/document.asp?path=14022;14024;14026;14043;14070;14071;4329
5;43957;50109&level=4

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, Edunvalvontajohtaja, Puh. 040 826 2646