Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle

LEHDISTÖTIEDOTE 11.10.2013

Fortum ja Savon Voima Oyj ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan
Fortum toimittaa bioöljyä Savon Voimalle ensimmäisenä sopimuskumppaninaan
Suomessa. Savon Voima käyttää Fortum Otso® -bioöljyä kaukolämmön tuotannossaan
Iisalmessa raskaan ja kevyen polttoöljyn asemesta. Sopimus mahdollistaa
monivuotisen yhteistyön.

"Fortum Otso® -bioöljy tuotetaan itäsuomalaisesta puusta Joensuussa. Lisäksi
bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä jopa yli 90 %
fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Bioöljyn tuotanto ja käyttö hyödyttää
koko Itä-Suomea, ja avaa samalla uuden sektorin Suomen energiateollisuudessa",
Kasperi Karhapää, pyrolyysin liiketoimintavastaava Fortumista sanoo.

"Siirtyminen kotimaisiin polttoaineisiin myös varapolttoaineiden osalta on
meille tärkeä askel bioenergiaohjelmassamme”, Maija Henell, kaukolämmön ja
tuotannon liiketoimintajohtaja Savon Voimasta sanoo.

Fortum Otso® -bioöljy tuotetaan Joensuussa, missä Fortumin sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitoksen (combined heat and power, CHP) yhteyteen valmistuva
pyrolyysilaitos tuottaa vuosittain noin 50 000 tonnia bioöljyä. Tämä vastaa yli
10 000 pientalon lämmitystarvetta. Bioöljyn raaka-aineena on metsähake sekä muu
puubiomassa. Nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos on teollisessa
mittakaavassa maailman ensimmäinen.

Bioöljyn käyttö alkaa Savon Voiman varalämpökeskuksella Iisalmessa vuoden 2014
alussa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kasperi Karhapää, pyrolyysin liiketoimintavastaava, Fortum, puh. 050 597 3177
Maija Henell, kaukolämmön ja tuotannon liiketoimintajohtaja, Savon Voima, 044
723 7152


Taustatietoa Fortumin bioöljylaitoksesta Joensuussa

Fortumin Joensuun sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen (CHP) integroitava
bioöljylaitoksen rakentaminen alkoi vuonna 2012, ja laitos on
tuotantotoiminnassa marraskuussa 2013.

Erilaisten tuotantoprosessien integroiminen voimalaitokseen aloittaa uuden
aikakauden energia-alalla, kun laitoksella voidaan sähkön ja lämmön
yhteistuotannon lisäksi tuottaa myös kolmatta tuotetta ‒ bioöljyä.
Nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa
ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Joensuussa tuotettua bioöljyä käytetään aluksi muun muassa lämpölaitoksilla
korvaamaan raskasta polttoöljyä. Tulevaisuudessa voi voimalaitoksilla tuotettu
bioöljy toimia myös raaka-aineena erilaisille biokemikaaleille tai liikenteen
polttoaineille.

Uuden teknologian kehittäminen ja konseptointi on tehty yhteistyössä Fortumin,
Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa. Tutkimus on kuulunut TEKESIN Biorefine
-ohjelmaan. Hanke sai syyskuussa 2013 Global District Energy Climate Award
-organisaation myöntämän innovaatiopalkinnon. Fortum investoi bioöljylaitokseen
noin 30 miljoonaa euroa ja on saanut hankkeelle valtion investointitukea noin 8
miljoonaa euroa.

Lue lisää: www.fortum.com/otso

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

Savon Voima

Savon Voima on luotettava, kehittyvä ja kannattava energiakonserni, jonka 22
omistajakuntaa sijaitsevat pääosin Pohjois-Savossa. Savon Voima lukeutuu noin
215 miljoonan euron liikevaihdollaan Suomen suurimpiin energiapalvelujen
myyjiin. Yhtiön liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto, sähkön
siirtopalvelut ja sähkön myynti sekä energia-alan sijoituspalvelut. Konsernin
palveluksessa työskentelee noin 175 alan ammattilaista ja lisäksi työllistämme
vuosittain yli 300 henkilöä yhteistyökumppaneidemme kautta. Konserni on noin 40
miljoonan euron vuosittaisilla investoinneillaan alueen merkittävin investoija
ja energiainfrastruktuurin ylläpitäjä.

Savon Voima myy kaukolämpöä 19 taajamassa 13 savolaiskunnan alueella. Yhtiön
bioenergiaohjelma käynnistettiin vuosituhannen alussa ja sen myötä kotimaisten
polttoaineiden osuus kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotannossa on saatu
nostetuksi 90 prosenttiin. Lisätietoja: www.savonvoima.fi.