Fortum toimittaa Matinkylän metrokeskuksen energiatehokkaan lämmitys- ja jäähdytysratkaisun

LEHDISTÖTIEDOTE 25.6.2014

Fortum toimittaa Matinkylän metrokeskuksen energiaratkaisun Espoossa. Fortum
ja hankkeen rakennuttajana toimivat Citycon, NCC Property Development ja
Länsimetro tekivät energiaratkaisua koskevan sopimuksen 6.6.2014.

Matinkylän metrokeskus, joka kattaa myös laajenevan kauppakeskus Ison Omenan ja
uuden bussiterminaalin, valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2016. Metrokeskus
lämpiää kaukolämmöllä ja se jäähdytetään kaukokylmällä. Jäähdytyksessä syntyvä
ylimääräinen hukkalämpö palautetaan kaukolämpöverkkoon lämmittämään
espoolaisten koteja ja käyttövettä.

Uuden ratkaisun mahdollistaa Suomenojan laitosalueelle rakennettava uusi
lämpöpumppulaitos, joka hyödyntää muun muassa Helsingin seudun
ympäristöpalveluiden (HSY) vedenpuhdistamon jäteveden hukkalämpöä. Lisäksi
Fortumin toimittama energiaratkaisu mahdollistaa metrokeskuksen jäähdyttämisen
talvella myös suoraan merivedellä ns. vapaajäähdytyksen avulla ja muina aikoina
lämpöpumpusta palaavasta puhdistetusta jätevedestä.

"Metrokeskuksessa syntyy hukkalämpöä 3000 - 4000 MWh, joka vastaa noin 200
pientalon vuotuista lämpöenergian tarvetta. Lämpiminä kesäpäivinä rakennus
toimii ikään kuin aurinkokeräimenä, jonka synnyttämä lämpö siirtyy Suomenojalla
kaukolämpöverkon välityksellä lämmittämään espoolaisten käyttövettä.
Kaukolämpöverkkoa on perinteisesti hyödynnetty lämmön jakelussa, mutta nyt
kehitämme sen hyödyntämistä myös rakennusten ylijäämälämmön talteenotossa",
myyntipäällikkö Riku Rahikkala Fortumista sanoo.

Hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmityksessä vähentää kaukolämmön päästöjä.
Espoon alueella ylijäämälämpöä hyödynnetään jo useassa kohteessa. Fortum on
esimerkiksi toimittanut energiaratkaisut Tiedon ja Elisan konesalikeskuksiin,
joiden avulla saadaan talteen vuosittain noin 2 500 omakotitalon lämpöenergia.
Suomenojan voimalaitoksen yhteyteen on rakenteilla lämpöpumppulaitos, missä
HSY:n jätevedenpuhdistamon tuottama hukkalämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan
kaukolämmityksessä. Lisäksi Fortum toimittaa energiajärjestelmän Espoon uuteen
sairaalaan, jonka ylijäämälämmöllä lämpiää tulevaisuudessa vuosittain noin 50
omakotitaloa.

Havainnekuva Matinkylän metrokeskuksesta toimitusten käyttöön ladattavissa:
http://mediabank.fortum.com:80/public/74a05420e1C8.aspx

Fortum Oyj

Konserniviestintä

Lisätietoja: Riku Rahikkala, myyntipäällikkö, Fortum, puh. 040 7400 069

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

Matinkylän metrokeskus

Matinkylän metrokeskus on NCC Property Developmentin ja Cityconin sekä
Länsimetron yhteishanke, jonka ensimmäisen vaiheen rakennustyöt aloitettiin
kesäkuussa 2013. Matinkylä on Länsimetron ensimmäisen vaiheen pääteasema, jonka
kautta ennustetaan kulkevan noin 35 000 matkustajaa päivittäin. Ison Omenan
kolmivaiheinen laajennushanke käsittää metroaseman lisäksi bussiterminaalin,
liityntäliikenteen autopaikkoja sekä merkittävän määrän uutta liiketilaa.
Hankkeen myötä Isosta Omenasta tulee pinta-alalla ja liikkeiden lukumäärällä
mitattuna yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista.