Fortum toimittaa typpipäästöjä vähentävän polttotekniikkaratkaisun EDF Polskan voimalaitokselle Puolaan

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 9.11.2015

Fortum toimittaa typpipäästöjä vähentävän polttotekniikkaratkaisun EDF Groupin
omistamalle Krakovan hiilivoimalaitokselle Puolaan. Voimalaitoksen kahden
kattilan polttotekniikka uusitaan vuosien 2016–2017 aikana.

"Ratkaisumme auttaa asiakastamme alittamaan Euroopan unionin IED-direktiivin
(Industrial Emission Directive) mukaiset typenoksidien päästörajat näillä
kahdella kattilalla. Toimitus on jatkoa Krakovan voimalaitoksella toteutetulle
polttotekniikan uudistushankkeelle, johon olemme toimittaneet
asiantuntijapalveluita ja teknologiaa viime vuosina", kertoo Power Solutions
-asiantuntijapalveluista vastaava johtaja Heikki Andersson Fortumista.

Fortumin toimitusten ansiosta EDFn Krakovan voimalaitoksen typpipäästöt saadaan
alittamaan selvästi Euroopan unionin uudet päästönormit. Krakovan kaupungin
asukkaille päästöjen vähentyminen merkitsee entistä parempaa ilmanlaatua.

Fortumin uusin toimitus sisältää voimalaitoksen kahden kattilan polttotekniikan
muutossuunnitelmat ja typpipäästöjä vähentävät low-NOx-polttimet. Lisäksi
uusitaan kattiloiden ilmanjako ja automaatio, jotka takaavat kattilan tasaisen
toiminnan ja siten matalammat päästötasot.

Päästöjä vähentävien poltinratkaisujen kehittäminen on yksi Fortumin
kansainvälisistä asiantuntijapalveluista. Ratkaisujen taustalla on Fortumin ja
Mitsubishi Hitachi Power Systemsin kaksikymmentä vuotta jatkunut yhteistyö
ympäristömyötäisen polttotekniikan tuotekehityksessä.

"Olemme toimittaneet yli 20 vuoden aikana eri voimalaitoksille satoja
typenoksideja vähentäviä low-NOx-polttimia maailmanlaajuisesti. Monet
toimituksemme perustuvat pitkäaikaiseen yhteistyöhön asiakasyritystemme kanssa.
Esimerkiksi Krakovan voimalaitoksen kanssa yhteistyö käynnistyi jo 1990-luvun
puolivälissä", Heikki Andersson toteaa.

Nyt solmittu sopimus mukaan lukien Fortum on toimittanut Puolaan viimeisen
viiden vuoden aikana yhteensä noin 130 miljoonan euron arvosta
polttotekniikkaan liittyviä palveluja ja teknologiaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heikki Andersson, johtaja, Power Solutions, Fortum, puh. 050 453 4092

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi