Fortum toimittaa voimalaitosten typenoksideja vähentäviä järjestelmiä Puolaan

LEHDISTÖTIEDOTE 24.10.2013

Fortum toimittaa typenoksidien vähentämisjärjestelmiä EDF Groupin omistamille
Krakovan ja Wroclawin hiilivoimalaitoksille Puolaan. Toimitukset kuuluvat
vuosina 2014-2015 toteutettavaan hankkeeseen, jossa Krakovan ja Wroclawin
voimalaitosten kattiloiden polttotekniikka muutetaan uusimman teknologian
mukaiseksi.

Fortumin toimittamien järjestelmien ansiosta voimalaitoksen typpipäästöt
tulevat alittamaan selvästi Euroopan unionin uudet, tiukat päästönormit, jotka
tulevat voimaan vuonna 2016. Fortum valittiin toimittajaksi Euroopan laajuisen
tarjouskilpailun perusteella. Sopimuksen arvo on 90 miljoonaa euroa, ja hanke
toteutetaan yhteistyössä Instal Kraków S.A:n kanssa.

Krakovan ja Wroclawin voimalaitosten kattiloiden polttotekniikka uusitaan
täysin. Kattiloille asennetaan muun muassa uudet typpipäästöjä vähentävät,
low-NOx -polttimet sekä uusitaan ilmanjako ja automaatio. Lisäksi jokainen
kattila varustetaan katalyyttisellä typenoksidien vähentämiseen tarkoitetulla
SCR-laitteistolla. Muutokset perustuvat Fortumin ja Babcock-Hitachin yli 20
vuotta kestäneeseen yhteistyöhön ympäristömyötäisen polttotekniikan
tuotekehityksessä.

Päästöjä vähentävien poltinteknologioiden kehittäminen ja toimitukset sekä
polttotekniikkaan liittyvät asiantuntijapalvelut ovat yksi Fortumin
kansainvälisesti tarjoamista erikoispalveluista. Fortum on muun muassa
toimittanut yli 20 vuoden aikana eri voimalaitoksille satoja typenoksideja
vähentäviä low-NOx-polttimia maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi yhteistyö
Krakovan voimalaitoksen kanssa käynnistyi jo 1990-luvun puolivälissä silloisten
päästömääräysten mukaisilla polttotekniikkamuutoksilla.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heikki Andersson, johtaja, Power Solutions, Fortum, puh. 050 453 4092


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi