Fortum toteuttaa uudistuvan Tapiolan keskustan kiinteistöihin edistykselliset lämmitys- ja jäähdytysratkaisut

LEHDISTÖTIEDOTE 1.12.2011

Tapiolan keskusta Espoossa uudistetaan lähivuosina. Modernisoinnin yhteydessä
Fortum toteuttaa alueen kiinteistöihin edistykselliset lämmitys- ja
jäähdytysratkaisut kaukokylmän ja lämpöenergian kierrätyksen avulla.
Kiinteistö-Tapiolan kanssa solmittu sopimus kattaa kaikki uudistuvan Tapiolan
keskuksen merkittävimmät rakennukset.

Kaukokylmä on osa järjestelyä, jolla uudistuvaa Tapiolan keskustaa ja alueen
infrastruktuuria kehitetään ympäristömyönteisempään suuntaan. Tapiolan
keskuksen alueen kaukokylmäverkostossa kiertänyt, lämmennyt vesi siirretään
kaukokylmäputkia pitkin jäähdytyskeskukseen, josta se siirretään Espoon
kaukolämpöverkkoon ja edelleen rakennuksien ja käyttöveden lämmittämiseen.
Fortumin Tapiolan alueen kaukokylmäjärjestelmän jäähdytyskeskuksessa yli 90
prosenttia lämpöenergiasta hyödynnetään ympäri vuoden. Energiaa säästyy
merkittävästi verrattuna siihen, että jäähdytys toteutettaisiin
kiinteistökohtaisesti.

”Lämmön kierrätys vähentää fossiilisella polttoaineella tuotettua lämpöä
vuosittain noin 10 000 megawattituntia. Ratkaisun päästövähennys vastaa
päästöä, joka syntyy ajettaessa henkilöautolla noin 20 miljoonaa
ajokilometriä", Fortumin Heat-divisioonan kehitysjohtaja Niko Wirgentius
toteaa.

Energiaratkaisujen vaikutukset alueen energiatehokkuuteen ja päästöjen
vähenemiseen ovat huomattavia, sillä uudistuvan keskuksen rakennuksien
lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutus ei kasva, vaikka rakennustilavuus
kaksinkertaistuu. Tapiolan modernisoinnin ansiosta alueen lämmitys- ja
jäähdytysenergian ominaiskulutus pienenee alle puoleen nykyisestä. Vuosittainen
kierrätettävä hyötylämmön määrä vastaa koko alueen vuosittaista
lämmitysenergian tarvetta.

Kaukokylmän käyttö tuo joustavuutta myös rakentamiseen ja tilankäyttöön, kun
jäähdytyskoneille ei tarvitse varata tiloja. "Kiinteistöissä päästään eroon
jäähdytyskoneissa käytettävistä, ympäristölle haitallisista HCFC-yhdisteistä.
Myöskään jäähdytyskoneiden äänet ja tärinä eivät enää häiritse ympäristöä.
Kaikki tämä lisää Tapiolan keskustan viihtyvyyttä ajanvietto- ja asuinpaikkana
ja tukee huoliteltua kaupunkikuvaa”, Kiinteistö-Tapiolan
kiinteistörahastojohtaja Kim Särs toteaa.

Fortumilla on vankka kokemus kaukokylmästä, sillä yhtiö on mukana kehittämässä
yhtä maailman suurimmista kaukokylmäratkaisuista Tukholmassa.


Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Niko Wirgentius, kehitysjohtaja, Fortum Heat-divisioona, puh. 050 330 0043.
Kim Särs, kiinteistörahastojohtaja, Kiinteistö-Tapiola Oy, puh 040 501 9981.


Fortum


Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.
Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi


Kiinteistö-Tapiola

Kiinteistö-Tapiola Oy on täysin Tapiola-ryhmän omistama kiinteistösijoitus- ja
kiinteistöjohtamispalveluja tuottava yritys. Yhtiön hallinnoiman
kiinteistökannan arvo vuoden 2011 lopussa on noin 2,7 miljardia euroa.
Kiinteistö-Tapiola Oy:n hallinnoima kiinteistökanta sisältää toimisto-, liike-,
logistiikka-, hotelli- ja asuinkiinteistöjä. Vuokrattava pinta-ala on yhteensä
noin 1,2 miljoonaa m², tästä suurimman osan muodostavat toimisto- ja
liikekiinteistöt.

Kiinteistö-Tapiola on Tapiolan keskustan alueen merkittävin kiinteistönomistaja
hallinnoimansa kiinteistörahaston kautta. Tapiola KR III Ky on
kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistösijoitusrahasto, jonka tavoitteellinen
koko on yli 500 miljoonaa euroa.

www.kiinteisto-tapiola.fi