Fortum toteutti innovatiivisen energiaratkaisun Tiedon uuteen ympäristöystävälliseen konesalikeskukseen

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
27.1.2011

Fortumin energiaratkaisussa tietotekniikka- ja tuotekehityspalveluja tarjoavan
Tiedon konesalikeskus jäähdytetään lämpöpumppujen avulla, ja palvelimista
syntyvä lämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan Espoon kaukolämmityksessä. Tiedon
konesali tuottaa lämpöä vuosittain noin 30 gigawattituntia, joka vastaa noin 1
500 omakotitalon lämpöenergian vuosikulutusta. Kaukolämpöverkkoon talteen
otettava lämpömäärä on suurempi kuin vastaavalla ratkaisulla on koskaan
toteutettu. Syntyvän lämmön hyödyntäminen tekee Tiedon konesalikeskuksesta
paljon ympäristömyönteisemmän verrattuna aikaisemmin toteutettuihin
ratkaisuihin.

"Tavoitteenamme on vähentää Espoon kaukolämmön tuotannon CO2-ominaispäästöjä
merkittävästi. Tiedon tilaaman energiaratkaisun ansiosta Espoossa tuotettavan
kaukolämmön hiilidioksidipäästöt alenevat lähes 10 000 tonnia vuodessa", toteaa
Fortumin liiketoimintajohtaja Jouni Haikarainen.

Konesalitilaa rakennetaan aluksi 1 000 neliömetriä, ja se muodostuu kahdesta
moduulista, joihin sijoitetaan ensimmäisessä vaiheessa noin 10 000 palvelinta.
Keskuksen suunniteltu kapasiteetti on 6 000 neliömetriä. Palvelinkeskuksen
ensimmäinen vaihe on nyt valmistunut Espooseen, ja toiminta uudessa keskuksessa
alkaa helmikuussa 2011.


Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja: Esa Mörsky, aluepäällikkö, Fortum Heat-divisioona, puh. 050 4525
377

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.fi