Fortum tukee Espoonlahden luonnonsuojelualueen perhoslajiston selvitystä

LEHDISTÖTIEDOTE 12.6.2013

Fortum tukee Espoonlahden luonnonsuojelualueen perhoslajiston pitkäaikaista tutkimusta lahjoittamalla sähköä tutkijoiden käyttöön. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luonnonsuojelualueen lajisto niin kutsuttujen makro- ja mikroperhoslajien osalta. Hanke on alkanut vuonna 2007 ja se päättyy vuoden 2014 lopussa.

Tähän mennessä selvityksessä alueella on havaittu 522 makroperhoslajia, joista uhanalaisia on  20. Lisäksi luonnonsuojelualueella esiintyvistä mikroperhoslajeista kolme on uhanalaisia. Tutkimuksen toteuttavat perhosharrastajat Jukka-Pekka Hirvonen ja Karl-Erik Lundsten, ja tutkimusluvan on myöntänyt Metsähallitus, joka hallinnoi kansallispuistoja sekä luonnonsuojelualueita.

Kohteena yöperhoset

Tutkimus keskittyy erityisesti yöperhosiin, joita pyydetään öisin. Pyyntimenetelminä käytetään aktiivipyyntiä, syötti- ja feromonipyydyksiä, valvontavaloja sekä kestopyydyksiä. Valvontavalot vaativat toimiakseen joko generaattorin tai verkkovirtaa.

”On todella hienoa, että saamme Fortumilta sähköä kestopyydyksiimme, sillä se helpottaa työtämme merkittävästi ", tutkija Jukka-Pekka Hirvonen kertoo. "Tutkimus kestää kahdeksan vuotta, mikä mahdollistaa sen, että voimme havainnoida myös vuorovuotisuutta noudattavia perhoslajeja sekä alavien niittyjen ja ruovikoiden lajistoa. Sääolosuhteiden lisäksi muutkin tekijät, kuten kuivuus, kylmyys ja sateet voivat vaikuttaa siihen, että kaikista lajeista ei tehdä joka vuosi havaintoja”, hän jatkaa.

"Olemme iloisia voidessamme tukea tätä hanketta ja sen hyviä tarkoituksia tarjoamalla tutkijoiden käyttöön ekologista sähköä ja uuden työmaakeskuksen, jotta tutkijoiden ei tarvitsisi päivystää yöaikaan generaattorin voimin", selvittää käyttöpäällikkö Jarmo Ström Fortumista.

Uusia harvinaisia lajeja löydetty

Tutkimuksessa luonnonsuojelualueelta on löytynyt kaksi harvinaiseksi luonnehdittavaa yöperhoslajia: lehtovähämittari (Chloroclystis v-ata) ja pilkkuraitayökkönen (Anorthoa munda).

"Lehtovähämittari on etusiipiensä leveydeltä noin senttimetrin kokoinen yöperhoslaji, josta on olemassa tutkimusalueelta löydetty harvinaisempi yksipolvinen kanta ja viime vuosina muualla Suomessa yleistynyt kaksipolvinen kanta. Yksipolvinen kanta syö toukka-asteella tietojemme mukaan lehmuksen kukkia, kun taas kaksipolviselle kannalle kelpaa moni muukin kasvi. Yksipolvista kantaa ei ole löytynyt aikaisemmin kuin Lohjan Karkalinniemeltä, joten tämä on erittäin mielenkiintoinen löydös," kertoo Karl-Erik Lundsten.

Espoonlahden luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan noin 20 hehtaaria, ja sieltä löytyy myös valtakunnalliseen  suojeluohjelmaan kuuluva paikoin kivikkoinenkin lehtomäki, jolla kasvaa jaloja lehtipuita. Alueella elää myös hyvin harvinaisia hyönteis- ja sammallajeja.

 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

 

Lisätietoja:

Jarmo Ström, käyttöpäällikkö, Fortum, puh. 040 709 5254
Jukka-Pekka Hirvonen, tutkimuksen vastuuhenkilö, puh. 050 597 5710
Kalle Lundsten, tutkimusavustaja, puh. 040 550 4157 

 

Lehdistökäyttöön tarkoitettu kuva pilkkuraitayökkösestä:
http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Environment

Lisätietoa Suomen uhanalaisista perhosista: http://www.ym.fi/fiFI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir%284709%29).

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi