Fortum tukee Itämeren suojelua merkittävällä lahjoituksella

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
1.10.2008

Fortum tukee Itämeren suojelua merkittävällä lahjoituksella

Fortum lahjoittaa 400 000 euroa John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri
‑hankkeeseen, jonka tavoitteena on tehostaa fosforinpoistoa Puolan
yhdyskuntajätevesistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä ruotsalaisen Baltic Sea
2020 ‑säätiön ja puolalaisten kaupunkien kanssa.

Puolalla on keskeinen rooli Itämeren suojelussa, sillä lähes puolet Itämeren
valuma-alueen väestöstä asuu Puolassa. Kolmasosa Itämereen päätyvästä arviolta
30 000 tonnin fosforikuormituksesta on peräisin Puolasta. Hankkeen tarkoituksena
on vähentää Puolan jätevedenpuhdistamoilta lähtevän fosforin määrää 1000
tonnilla/vuosi. Hankkeeseen valitut kohdekaupungit tuottavat 90 % Puolan
kaikista yhdyskuntajätevesistä.

Vuonna 2006 Fortum osallistui hankkeeseen, jossa Pietarin
jätevedenkäsittelylaitoksilla, Itämeren suurimmassa yksittäisessä
ravinnepäästöjen lähteessä, käynnistettiin tehokas fosforinpoisto. Sen tuloksena
vuosittaiset fosforipäästöt vähenevät 1 000 tonnilla vuoden 2010 loppuun
mennessä. Vaikka Pietarin hanke on tärkeä askel Itämeren tilan parantamisessa,
ravinnepäästöjä on vähennettävä edelleen tilanteen parantamiseksi.

”Koska Fortum toimii Itämeren alueella, meillä on myös velvollisuus osallistua
Itämeren suojeluun. Vaikka omista voimalaitoksistamme pääsee Itämereen vain
vähäisiä määriä fosforia, on sen suojelu kuitenkin osa vastuullista toimintaa.
Meillä on kasvavaa liiketoimintaa Puolassa, ja haluamme vaikuttaa myönteisesti
myös siellä”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Mikael Lilius.

”Tärkeimpien kumppaneidemme, kuten Fortumin, lahjoitusten ansiosta voimme jatkaa
työtämme puhtaamman Itämeren puolesta. Yksityisen sektorin tuki mahdollistaa
tarkkaan kohdistetut, tehokkaat ympäristöprojektit. Olemme tyytyväisiä
voidessamme jatkaa hyvää yhteistyötämme Fortumin kanssa”, sanoo John Nurmisen
Säätiön johtokunnan puheenjohtaja Juha Nurminen.

John Nurmisen Säätiö on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminta
keskittyy Itämeren heikkenevän tilan parantamiseen. Säätiön työ rahoitetaan
julkisilla ja yksityisillä lahjoituksilla.

Baltic Sea 2020 on riippumaton säätiö, jonka tavoitteena on edistää
ympäristönsuojelua Itämerellä. Säätiö perustettiin Björn Carlsonin
yksityislahjoituksen turvin syksyllä 2005.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
www.cleanbalticsea.fi
www.fortum.fi/kestavakehitys

Carola Teir-Lehtinen,
Johtaja, Kestävä kehitys, Fortum
Puh.010 45 24118
carola.teir-lehtinen@fortum.com
Marjukka Porvari,
Johtaja, John Nurmisen Säätiö
Puh. 041 549 1535
marjukka.porvari@johnnurminen.com