Fortum tukee Lappeenrannan teknillistä yliopistoa 400 000 eurolla

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
24.5.2011

Fortum ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto tekevät parhaillaan yhteistyötä
muun muassa älykkään sähköverkon, ydinenergiatekniikan ja polttoteknologian
parissa. Tähän energia-alan yhteistyöhön liittyen Fortum panostaa Lappeenrannan
teknillisen yliopiston peruspääomaan 400 000 euroa. Tämän panostuksen avulla
vahvistetaan pitkäjänteistä opetus- ja tutkimustyötä sekä luodaan uusia
yhteistyömuotoja.

Fortum on viime vuosina kehittänyt innovaatio- ja tutkimus- ja
kehitystoimintaansa muun muassa yliopistoyhteistyön kautta. Fortum osallistuu
esimerkiksi Suomen Akatemian Kestävä energia -tutkimusohjelmaan ja energia- ja
ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän CLEEN Oy:n toimintaan.
Fortumin säätiö myönsi apurahoja energia-alan tutkimustyölle tänä vuonna
yhteensä 656 000 euroa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Keronen, VP, Innovation Development and Partnering, Fortum Oyj, puh. 050
453 4881

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli
6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.com/fi