Fortum tuo markkinoille kuluttajille suunnatun aurinkopaneelipaketin

LEHDISTÖTIEDOTE 14.8.2012

Fortum lanseeraa kuluttajille aurinkopaneelipaketin. Fortum Aurinkopaketti on
avaimet käteen -ratkaisu, johon kuuluu aurinkopaneelit valmiiksi kohteeseen
asennettuna. Fortum sitoutuu myös ostamaan asiakkaan mahdollisen
ylijäämäsähkön.

Fortum tarjoaa Uudenmaan alueella asuville kuluttajille aurinkosähkön
kokonaisratkaisun. Fortum Aurinkopaketti sisältää esiselvityskäynnin asiakkaan
luona, sähköverkkoon kytkettävän aurinkopaneelijärjestelmän, paneelien
toimituksen ja asennuksen.

Osoitteessa www.fortum.fi/aurinkopaketti asiakkaalla on mahdollisuus testata
verkkolaskurin avulla omaa aurinkosähkön tuotantomahdollisuuttaan sekä tämän
jälkeen valita itselleen sopivin paketti neljästä eri kokovaihtoehdosta. Lisää
tietoa testistä ja tilaamisesta löytyy osoitteesta:
www.fortum.fi/aurinkopaketti.

Fortum Aurinkopaketti on sähköverkkoon kytkettävä järjestelmä, joten se eroaa
tavallisista akkuihin sähköä syöttävistä niin kutsutuista mökkijärjestelmistä.
Kun aurinkopaneelipaketti kytketään yleiseen sähköverkkoon, asiakas voi myydä
yli oman tarpeen tuotetun sähkön Fortumille. Kun oma tuotanto ei tuota
riittävästi sähköä kodin tarpeisiin, ostetaan puuttuva osa sähköyhtiöltä.
Aurinkopaneelipaketteja tarjotaan aluksi Uudenmaan alueella asuville.
Tulevaisuudessa Fortumin tavoitteena on tarjota mahdollisuutta oman
aurinkosähkön tuotantoon koko Suomessa.

"Fortumin Aurinkopaketti on suunnattu kuluttajille, jotka haluavat olla
omavaraisia, toimia ympäristön puolesta ja vaikuttaa energiantuotannon
edelläkävijöinä", Timo Karttinen, Fortumin ESD-divisioonan johtaja sanoo.

Fortum ostaa ylimääräisen sähkön

Asiakas voi myydä tuottamansa ylimääräisen sähkön Fortumille muiden kuluttajien
hyödynnettäväksi Fortum Lähisähkö -sopimuksen avulla. Tämä edellyttää, että
kuluttaja on Fortumin sähkönmyyntiasiakas, ja että hänellä on tuntihinnoiteltu
Fortum Tarkka -sähkösopimus. Asiakkaalla tulee myös olla etäluettava
sähkömittari, joka mahdollistaa sekä tuotannon että kulutuksen mittaamisen.
Lisää tietoa kotona tuotetun sähkön myymisestä Fortumille löydät osoitteesta
www.fortum.fi/lahisahko.

Energiateollisuus ry:n mukaan EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja
ilmastotavoitteet, pienten tuotantolaitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien
halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä enenevästi ohjaava
ympäristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista sähköntuotantoa
kohtaan.

Kohti aurinkotaloutta

Fortum on jo pitkään kehittänyt aurinkotalouteen kuuluvia energiaratkaisuja,
kuten älykkäitä sähköverkkoja, sähkön- ja lämmöntuotannon energiatehokkuutta,
uusia asumisen ja liikenteen ratkaisuja sekä uusiutuvan energian edellyttämää
osaamista.

Fortumin näkemys aurinkotaloudesta ei perustu ainoastaan yhteen polttoaineeseen
tai teknologiaan, vaan auringon energiaa hyödynnetään joko suoraan
aurinkosähkönä tai -lämpönä tai epäsuorasti vesi-, valtameri-, tuuli- ja
bioenergiana tai maalämpönä.

"Aurinkopaneelipakettien myynnin aloittaminen ja pientuotannon osto ovat tärkeä
osa Fortumin työtä. Näiden lisäksi keskeisiä projekteja ovat biopolttoaineiden,
vesivoiman ja tulevaisuuden energiatuotantomuotojen kehittäminen.
Aurinkopaneelipakettien myynti on luonnollinen jatkumo muille pitkän tähtäimen
toimenpiteille, joilla Fortum siirtyy kohti aurinkotaloutta", Timo Karttinen
sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:
Rami Piik, Business Development Manager, puh. 050 453 2021
Tommy Wikström, Communications Manager, puh. 050 453 6590


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi