Fortum, UPM ja Valmet kehittävät yhdessä edistyneiden biomassapohjaisten polttoaineiden valmistustekniikkaa

LEHDISTÖTIEDOTE 11.3.2014

Fortum, UPM ja Valmet kehittävät yhdessä edistyneiden biomassapohjaisten
polttoaineiden valmistustekniikkaa

Fortum, UPM ja Valmet kehittävät yhdessä uutta teknologiaa, jolla voidaan
valmistaa edistyneitä, pitkälle jalostettuja lignoselluloosapohjaisia
polttoaineita. Lopputuotteita ovat muun muassa liikennepolttoaineet tai
korkeamman jalostusarvon bionesteet. Hankkeen tavoitteena on kehittää bioöljyn
jalostamiseen sopiva katalyyttinen pyrolyysitekniikka ja kaupallistaa se.

Useiden tutkimusten mukaan pyrolyysimenetelmä on kilpailukykyisin vaihtoehto
edistyneiden lignoselluloosapohjaisten biopolttoaineiden valmistamiseen. Se on
myös yksi tehokkaimmista tavoista saavuttaa EU:n vuodelle 2020 asettamat
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet.

Viisivuotisen hankkeen nimi on LignoCat (Lignocellulosic fuels by Catalytic
pyrolysis). Hanke on luonnollista jatkoa konsortion edelliselle
bioöljyprojektille, jossa se kehitti yhdessä VTT:n kanssa kaupallistetun
menetelmän teollisuuden lämmitysöljyn korvaamiseksi pyrolyysitekniikalla
valmistetulla bioöljyllä.

LignoCat-projektissa tavoitteena on kehittää integroitu tekniikka, jolla
voidaan valmistaa korkean jalostusarvon biopolttoaineita liikenteen tarpeisiin.
Näillä polttoaineilla voitaisiin korvata fossiilisia polttoaineita, mikä
puolestaan toisi uutta liiketoimintaa konsortion jäsenyhtiöille.

"Kehitämme entistä tehokkaampaa pyrolyysiteknologiaa, jolla voidaan tuottaa
laadukasta, liikennepolttoaineiden tai välituotteiden valmistukseen soveltuvaa
bioöljyä. Projekti luo meille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja johtaa
uusiin kestäviin prosesseihin ja tuotteisiin. Näemme projektissa paljon
potentiaalia ja olemme iloisia voidessamme jatkaa yhteistyötä vanhojen
kumppaneidemme kanssa", Valmetin teknologia-, tutkimus- ja kehitysjohtaja Jussi
Mäntyniemi sanoo.

Hankkeen onnistuessa se kannustaa laitoksia ja metsäteollisuutta investoimaan
edistyneen biopolttoaineen tuotantoon.
UPM:n kokemus biopolttoaineista on tärkeä osa hanketta. "Tavoitteenamme on
tulla huomattavaksi edistyneiden biopolttoaineiden valmistajaksi. Strategiamme
mukaisesti aloitamme raakamäntypohjaisen polttoaineen tuotannon Lappeenrannassa
ja etsimme samanaikaisesti uusia tapoja tuottaa biopolttoaineita kiinteästä
puubiomassasta. Katalyyttinen pyrolyysi on yksi tutkimistamme lupaavista
vaihtoehdoista", UPM Biopolttoaineiden johtaja Petri Kukkonen sanoo.
Uusien integrointiin perustuvien tekniikoiden avulla voidaan tuottaa
edistyneitä biopolttoaineita energiatehokkaasti ja maksimoida biomassan arvo
Pohjoismaissa.

"Fortum on iloinen saadessaan jatkaa yhteistyötä korkeamman jalostusarvon
bionesteiden kehittämiseksi. LignoCat-hanke on suoraa jatkoa ensimmäiselle
investoinnillemme bioöljyn integroimiseksi lämmön ja sähkön
yhteistuotantolaitokseen ja tukee täydellisesti strategiaamme kasvattaa
kyseisten tuotantolaitosten kokonaistehokkuutta ja arvoa. Hankkeen laajuus
antaa meille mahdollisuuden tutkia kiinnostavia uusia
liiketoimintamahdollisuuksia ja määrittää roolimme edistyneiden
biopolttoaineiden tuotantoketjussa", Fortumin Heat-liiketoiminta-alueen
tutkimus- ja kehitysjohtaja Jukka Heiskanen sanoo.

LignoCat-hanketta rahoittaa Tekes. Mikäli hanke onnistuu, se tuo markkinoille
uuden kestävän tuotteen, jonka avulla voidaan merkittävästi vähentää liikenteen
ja lämmityksen hiilidioksidipäästöjä ja edistää siten kansallisten ja
kansainvälisten kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden saavuttamista.
Hankkeen myötä syntyy myös biojalostuksen tietoklusteri yliopistojen,
tutkimuskeskusten ja konsortion jäsenten käyttöön.
Työllistämisvaikutuksen lisäksi lopputuotteilla on positiivinen vaikutus Suomen
ja Euroopan kauppataseeseen, sillä toisen sukupolven liikennepolttoaineiden
kohdemarkkinat ovat vuonna 2020 noin 10 miljoonaa tonnia vuodessa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Jukka Heiskanen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Fortumin Heat-liiketoiminta-alue,
puh. 050 452 4250
Petri Kukkonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 020 415 0336
Jussi Mäntyniemi, teknologia-, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Valmet, puh. 040
769 8154

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 9 900 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi

UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta
kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM
Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. UPM:n tuotteet
valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiö
palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Konsernin palveluksessa on noin 21
000 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. UPM:n
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company
– www.upm.com

Valmet
Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden
teknologia- ja palvelutoimittaja ja -kehittäjä. 11 000 ammattilaistamme ympäri
maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme
menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli
noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi
asiakkaidensa palvelussa.. www.valmet.com