Fortum uudistaa Höljesin patoa Ruotsissa

LEHDISTÖTIEDOTE 22.5.2012

Fortum toteuttaa Höljesin voimalaitospadon perusparannuksen
luoteis-Värmlannissa Ruotsissa. Mittavan perusparannushankkeen arvo on noin 50
miljoonaa euroa neljän vuoden aikana.

Hankkeessa Höljesin patoa uudistetaan vastaamaan uusimpia
patoturvallisuusvaatimuksia. Hankkeen aikana asennetaan muun muassa yksi uusi
patoluukku ja levennetään virtauskourua. Perusparannuksessa padon
ohijuoksutuskapasiteetti nousee ja pato on paremmin suojattu eroosiolta
suurtulvatilanteessa.

Perusparannushanke alkaa kesän 2012 alussa ja sen on määrä olla valmis vuoden
2015 aikana. Pääurakoitsijana toimii NCC Construction, joka työllistää
patotyömaalla noin 80 henkilöä.

Klarälvenissä sijaitsevan Höljesin vesivoimalaitoksen teho on 130 megawattia ja
sen vuosituotanto on 530 gigawattituntia. Voimalaitoksen putouskorkeus on 88
metriä. Voimalaitospato on valmistunut vuonna 1961. Arvion mukaan padon
perusparannushankkeella ei ole vaikutusta Höljesin voimalaitoksen tuotantoon.

Höljesin hanke sisältyy Fortumin vesivoimalaitosten vuosittaiseen, noin 100
miljoonan euron investointiohjelmaan. Sen tavoitteena on lisätä
hiilidioksidipäästöttömän vesivoimatuotannon kapasiteettia, parantaa
turvallisuutta ja turvata hyvä käytettävyys. Fortumilla on pohjoismaissa
vesivoimakapasiteettia noin 4 700 megawattia.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Risto Andsten, johtaja, Renewable Energy, Fortum, puh. 050 453 3988

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi