Fortum uudisti kestävän kehityksen ohjelman ja tavoitteet

Fortumin kestävän kehityksen raportti vuodelta 2010 on julkaistu. Uusi raportti
tukee yhtiön tavoitetta raportoida entistä kattavammin Fortumin sidosryhmille
merkittävistä kestävän kehityksen kysymyksistä ja esittelee laajasti Fortumin
tapaa huomioida taloudellinen vastuu, ympäristövastuu sekä sosiaalinen vastuu
tasapainoisesti yhtiön toiminnassa.

Strategiatyön yhteydessä Fortum uudisti lähestymistapansa kestävään kehitykseen
ja määritti uudet kestävän kehityksen tavoitteet. Uudet tavoitteet määritettiin
muun muassa CO2-ominaispäästöille Fortumin kokonaisenergiantuotannossa (sähkö
ja lämpö, < 200 g/kWh) ja energiatehokkuudelle (polttoaineiden käytön
kokonaishyötysuhde > 70 %).

Vahva sitoutuminen tuloksellisuuteen

Fortum raportoi nyt ensimmäistä kertaa yhtiön toiminnan tuottamasta ja yhtiön
jakamasta euromääräisestä lisäarvosta eri toimintamaissaan. Vuonna 2010 Fortum
jakoi tuottamaansa euromääräistä lisäarvoa yhteensä noin 5,2 miljardia euroa.

Fortumin investoinnit olivat yhteensä 1,2 miljardia euroa, josta
CO2-päästöttömän tuotannon osuus oli 214 miljoonaa euroa. Ostoja tehtiin yli
2,8 miljardilla eurolla. Fortumissa työskenteli vuoden 2010 aikana keskimäärin
11 156 henkilöä. Tuki yhteiskunnan hyväksi toimiville järjestöille ja
yhteisöille oli yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Fortum lahjoitti
Suomessa yliopistoille noin 2,3 miljoonaa euroa.

Pitkän aikavälin tavoitteena CO2-päästöttömyys

Vuonna 2010 Fortumin sähköntuotannosta Euroopassa 86 % oli
hiilidioksidipäästötöntä. Kestävän kehityksen raportin osana julkaistiin
Fortumin tiekartta kohti CO2-päästötöntä tulevaisuutta.

Vuoden 2010 lopussa ISO 14001 -ympäristösertifiointi kattoi 98 % Fortumin
toiminnoista EU:ssa. Tavoitteena on sertifioida OAO Fortumin toiminnot
Venäjällä vuoden 2011 aikana. Yhtiö tekee pitkäjänteistä työtä
ympäristövaikutusten vähentämiseksi Venäjällä.

Euroopan toiminnoissa kaikkien aikojen paras turvallisuustaso

Fortumin tavoitteena on, että oma henkilöstö sekä Fortumissa työskentelevät
urakoitsijat voivat hyvin ja tekevät työtä turvallisessa ympäristössä. Vuoden
2010 tapaturmataajuus (LWIF) oli 2,4. Euroopassa saavutettiin yhtiön historian
paras turvallisuustaso (LWIF 2,2).

Työhyvinvoinnin parantamista ennaltaehkäisevästi

Vuonna 2010 Fortumissa otettiin käyttöön työhyvinvointiohjelma ForCARE, jonka
tavoitteena on edistää työssä jaksamista, työturvallisuutta ja hyvinvointia
työpaikalla. Ohjelman tavoitteena on muun muassa vähentää sairauspoissaoloja
kehittämällä työtä ja työympäristöä sekä edistää työssä jaksamista.

Fortumin kestävän kehityksen raportti on julkaistu suomeksi ja englanniksi ja
se on luettavissa sähköisesti osoitteessa www.fortum.com/kestavakehitys.
Raportti noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeita
B+-tason mukaisesti ja on kolmannen osapuolen varmentama.

Lisätietoja:
Ulla Rehell, Vice President, Sustainability
puh. 010 45 29251, ulla.rehell@fortum.com

Pirjetta Soikkeli, Vice Precident, Internal and Sustainability Communications
Puh. 010 453 2240, pirjetta.soikkeli@fortum.com