Fortum uusi paikkansa Dow Jones Sustainability -indeksissä

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
3.9.2009

Fortum uusi paikkansa Dow Jones Sustainability -indeksissä

Fortum on lunastanut paikkansa maailmanlaajuisessa Dow Jonesin kestävän
kehityksen indeksissä ainoana pohjoismaisena sähkö- ja lämpöyhtiönä. DJSI World
-indeksin lisäksi Fortum on mukana toista vuotta peräkkäin myös Dow Jones
Sustainability STOXX -indeksissä. Dow Jones Indexes, STOXX Limited ja SAM Group
julkistivat vuosittaisen Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) -arvioinnin
tulokset aiemmin tänään.

"Kestävä kehitys on ollut keskeinen osa Fortumin strategiaa jo vuosien ajan.
Uskomme, että edelläkävijyys kestävässä kehityksessä on paitsi hyvän
yrityskansalaisen velvollisuus myös menestystekijä liiketoiminnallemme.
DJSI-tunnustus ja hyvät taloudelliset tuloksemme osoittavat, että teemme oikeita
asioita. Olemme hyvin ylpeitä useista kansainvälisistä tunnustuksista, joita
olemme saaneet kestävän kehityksen työstämme ja sen tuloksista", Fortumin
kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen sanoo.

Fortum on ollut mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä seitsemän
vuotta peräjälkeen. DJSI World -indeksiin kuuluu 317 yritystä 27 maasta ja DJSI
STOXX indeksiin 154 eurooppalaista yritystä. Valitut yritykset ovat alansa
parhaita kestävän kehitykseen sitoutuneita yrityksiä.

Fortum on nimettynä myös Climate Disclosure Leadership -indeksissä, joka koostuu
68:sta kasvihuonepäästöjensä raportoinnissa ja ilmastonmuutosstrategioiden
toteutuksessa kunnostautuneesta FT500-yhtiöstä. Yhtiö on ainoa indeksiin kuuluva
pohjoismainen energiayhtiö. Lisäksi Fortum on mukana myös Storebrandin Best in
Class -vertailussa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
www.sustainability-indexes.com
www.fortum.fi/kestavakehitys

Hannu Härkönen, Kestävän kehityksen päällikkö
puh. 010 45 24162
hannu.harkonen@fortum.com

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.