Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Espoossa

​Lehdistötiedote 22.11.2012 klo 10:00 EEST

 

Etäluettavien mittarien asennukset alueella etenevät suunnitellusti

 

Fortumilla on käynnissä Espoossa laaja ja merkittävä sähköverkon parannushanke, jolla sekä lisätään sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti että kasvatetaan alueen sähkönjakelukapasiteettia.

 

Kaiken kaikkiaan Espoossa on suunniteltu toteutettavaksi kuusitoista VahvaVerkko-projektia, joiden yhteenlaskettu arvo on yli viisi miljoonaa euroa. Seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavat VahvaVerkko-hankkeen investoinnit lisäävät 35 000 Fortumin asiakasta säävarman verkon piiriin Espoossa.

 

Sähköverkkoa maan alle taajama-alueilla

 

Taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja kaapeloidaan ja pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla.

 

”Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja bensa-asemat toimivat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle”, hankejohtaja Sauli Antila Fortumista kertoo. ”Espoossa sairaalat ja terveyskeskukset ovat pääosin jo nyt säävarman verkon piirissä, mutta esimerkiksi Dämmanin, Mäkkylän ja Valkonauhantien puhdasvesipumppaamojen sähköjen luotettavuus paranee toimenpiteiden myötä.”

 

Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja saadaan purettua ja pylväsmuuntamoita vaihdettua puistomuuntamoihin.

 

"Työt ensimmäisissä kohteissa Espoossa käynnistyivät lokakuussa, ja ensimmäiset kohteet saataneen valmiiksi ensi vuoden alkupuolella luvituksista ja talven tulosta riippuen", Sauli Antila arvioi.

 

Kaksi kolmasosaa kopterilennoista suoritettu

 

Kesän alussa Fortumin sähkönjakelualueilla käynnistettiin helikopterilennot, joilla kuvataan Fortumin koko maanpäällinen suurjännite- ja keskijänniteverkko 3D-tekniikalla. Helikopterikuvauksin saadaan kattavat tiedot ilmajohtokohteista, jotka edellyttävät tehostettua raivausta tai ennakoivia korjaustoimenpiteitä.

 

Fortum VahvaVerkko -projektin kartoituslennot Espoossa saatiin päätökseen kesäkuussa. Aineisto-analyysin perusteella on jo suoritettu ennakoivia korjaustoimenpiteitä, jotka vähentävät sähkökatkojen todennäköisyyttä alueen ilmajohdoissa.

 

Etäluettavien mittareiden, Fortum Älyboksien asennukset käynnissä

 

Espoossa etäluettavien mittarien asennus etenee suunnitellusti ja valmistuu kesällä 2013. Tällä hetkellä asennuksia tehdään Espoon keskuksen, Kauklahden sekä Högnäsin alueilla. Fortum Älyboksien asennus on myös aloitettu Kirkkonummen alueella.

 

Mikä VahvaVerkko?

 

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun

mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi.

 

Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

 

Espoon projektisuunnitelmiin voi tutustua Isossa Omenassa 25. marraskuuta. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

 

Fortum Oyj

konserniviestintä

 

 

Lisätietoja:

Sauli Antila, jakeluverkkojohtaja, VahvaVerkko-hanke, Fortum Distribution, p. 040-658 9708

Heikki Linnanen, projektipäällikkö, Älykkäät Sähkömittarit -hanke, Fortum Distribution, p. 040-538 8467

 

Lisätietoja hankkeesta: www.fortum.fi/vahvaverkko

 

Lista paikkakunnista, joilla suoritetaan nopeutettuja sähköverkon parannustöitä, on nähtävillä osoitteessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet

 

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ===> Fortumin kuvapankki ===> Electricity Distribution

 

 

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi