Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Kristiinankaupungissa

LEHDISTÖTIEDOTE PAIKALLISMEDIOILLE 26.9.2013

Fortumilla on käynnissä Kristiinankaupungissa useita paikallisesti merkittäviä sähköverkon parannushankkeita. Näiden ansiosta kristiinankaupunkilaiset saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä.

Kristiinankaupungissa toteutettavalla Fortum VahvaVerkko -projektilla sähkönjakelun toimitusvarmuutta lisätään nopeutetulla aikataululla. Fortum investoi VahvaVerkko-hankkeisiin sekä muihin sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä yli miljoonaa euroa.

Seuraavan puolentoista vuoden aikana toteutettavien hankkeiden vaikutuspiirissä on Kristiinankaupungissa noin 2 000 asiakasta.

Kaapeloinnilla varmistetaan sairaalan sähkönsaantia

Sähkönjakelua varmistetaan kaapeloimalla taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja. Kaapelointitöitä tehdään Alesundetin ja Uimarlahden alueella. Lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla.

"Kaapelointi parantaa koko Kristiinankaupungin taajaman ja esimerkiksi jäteveden puhdistamon sähkön toimitusvarmuutta", suunnittelupäällikkö Jukka Ihamäki Fortumista kertoo..

VahvaVerkko-projektin rakennustyöt Kristiinankaupungissa ovat jo käynnistyneet. Keskijännitekaapelia rakennetaan yhteensä noin 5,8 kilometriä ja ilmajohtoa puretaan lähes neljä kilometriä. Työt on suunniteltu saatavan päätökseen vuoden 2014 aikana.

Kristiinankaupungissa tehdään muitakin sähköverkon parannustoimenpiteitä. Merkittävä projekti on sairaalan alueen keskijänniteverkon kaapelointityö, mikä valmistuu vuoden 2014 aikana.

"Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja muut palvelut pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle", Jukka Ihamäki selvittää ja jatkaa: "Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin."

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

Kristiinankaupungin projektisuunnitelmiin voi tutustua Mikkelinmarkkinoilla 28. syyskuuta kello 8-16 Kristiinankaupungin torilla. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

Fortum Distribution
Viestintä

 

Lisätietoja:
Jukka Ihamäki, suunnittelupäällikkö, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p.040 567 7525
Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, p. 050 381 9901

 

Lisätietoja hankkeista:

www.fortum.fi/vahvaverkko

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet . // www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution