Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Lopella

Fortumilla on käynnissä Lopen seudulla erittäin laaja ja merkittävä sähköverkon parannushanke, jolla sekä lisätään sähkönjakelun luotettavuutta että kasvatetaan sähkönjakelukapasiteettia paikallisen elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeen vaikutuspiirissä ovat lähes kaikki Lopen kirkonkylän sekä Läyliäisten asukkaat.

Lopen seudulla on suunniteltu toteutettavan kaksi VahvaVerkko-projektia, joiden yhteenlaskettu arvo on noin miljoonaa euroa. Lopen kirkonkylän lisäksi toimenpiteitä tehdään Läyliäisissä.

Loppelaiset voivat tutustua projektisuunnitelmiin Lopen kirjastossa maanantaina 22. lokakuuta alkaen klo 14. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

Sähköverkkoa maan alle taajama-alueilla

"Fortum aloittaa Lopen alueella mittavat toimenpiteet sähkönjakelun toimitusvarmuuden vahvistamiseksi", hankejohtaja Sauli Antila kertoo. "Kaapeloimme Läyliäisissä ja Lopen keskustassa suuren osan 20 kilovoltin ilmajohdoista, jotta sähkö saadaan siirrettyä entistä varmemmin sitä tarvitseville. Lisäksi suuri määrä pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä puistomuuntamoilla.”

Julkinen kilpailutus alueen urakoitsijoista on saatu päätökseen ja urakoitsijat on valittu. Projektien suunnittelu- ja toteutusaikataulu tarkentuu marraskuun puolivälissä.

Kaksi kolmasosaa kopterilennoista suoritettu

Kesän alussa käynnistettiin Uudeltamaalta helikopterilennot, joilla kuvataan Fortumin koko maapäällinen suurjännite- ja keskijänniteverkko 3D-tekniikalla. Helikopterikuvauksin saadaan kattavat tiedot ilmajohtokohteista, jotka edellyttävät tehostettua raivausta tai ennakoivia korjaustoimenpiteitä.

Fortum VahvaVerkko -projektin kartoituslennot Lopen alueella on saatu päätökseen. Aineistoanalyysin perusteella on jo suoritettu ennakoivia korjaustoimenpiteitä, jotka vähentävät sähkökatkojen todennäköisyyttä alueen ilmajohdoissa. 

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi.

Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

 

Fortum Oyj
konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Sauli Antila, hankejohtaja, Fortum Distribution p.040 658 9708
Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, Fortum Distribution p. 050 381 9901

 

Lisätietoja hankkeesta: www.fortum.fi/vahvaverkko

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi