Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Paimiossa

​Lehdistötiedote 12.4.2013

Fortumilla on käynnissä Paimiossa paikallisesti merkittävä sähköverkon parannushanke, jolla sekä lisätään sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti, että kasvatetaan alueen sähkönjakelukapasiteettia.

Paimiossa on suunniteltu toteutettavaksi neljä VahvaVerkko-projektia. Seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavat VahvaVerkko-hankkeen investoinnit lisäävät Fortumin asiakkaita säävarman verkon piiriin Paimiossa noin 3 400 asiakkaalla.

VahvaVerkko-projektien lisäksi Paimiossa tehdään lukuisa joukko muita sähköverkon parannustoimenpiteitä. Sähköverkon uusintatöitä tehdään muun muassa Takavistassa, Kiirulassa ja Alavis-tassa. Kaikkien verkonparannusprojektien yhteenlaskettu arvo on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Huhtikuussa Paimion alueella aloitetaan myös etäluettavien sähkömittareiden asennus, jonka myötä sähkölaskutus muuttuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön perustuvaksi.

 

Varmempaa sähköä sairaalaan

Suunnitellut VahvaVerkko-projektit sijoittuvat Lähteenmäen, Kriivarin, Hanhijoen ja Kiirulan alueille. Taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja kaapeloidaan ja pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla.

”Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja bensa-asemat pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle”, suunnittelupäällikkö Jukka Ihamäki Fortumista kertoo ja jatkaa: ”Paimiossa muun muassa sairaalan ja keskustan alueen yritysten sähköjen luotettavuus paranee toimenpiteiden myötä.”

Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin. Paimiossa rakennetaan keskijän-nitekaapelia noin 12 kilometriä.

"Työt kaikissa Paimion kohteissa ovat jo alkaneet. Alueen projektit on tarkoitus saattaa päätökseen  vuoden 2014 alkupuoliskolla", Jukka Ihamäki kertoo.

 

Fortum asentaa uusia sähkömittareita asiakkailleen Paimiossa ja Piikkiössä

Fortum aloittaa alueella kevään aikana vaihtamaan sähkömittareita uusiin etäluettaviin Fortum Älybokseihin. Yhtiö vaihtaa kaikki Paimion ja Piikkiön alueen noin 8 300 mittaria heinäkuun loppuun mennessä.

"Fortum Älyboksin myötä asiakkaan sähkölasku perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön. Energiankäytön hallinta on helpompaa, kun sähkönsäästötoimenpiteet näkyvät suoraan laskulla.", kertoo Älykkäät Sähkömittarit –hankkeen aluepäällikkö Hannu Suomela Fortumista.

Jatkossa sähköt voidaan uusien etäluettavien mittareiden avulla kytkeä ja katkaista entistä nopeammin esimerkiksi muuttojen yhteydessä. Myös sähkön laadun seuranta on helpompaa, ja sähkökatkojen yhteydessä katkoalueiden paikallistamista ja vikojen korjaamista voidaan tehostaa.

 

Tieto asennusajankohdasta postitse

Alueen asiakkaille lähetetään postitse tieto asennusajankodasta hyvissä ajoin ennen asennusta. Jos vaihdettava mittari sijaitsee paikassa, jonne asentajalla on vapaa pääsy, ei asiakkaalta edellytetä lainkaan toimenpiteitä.

Niissä tapauksissa, joissa sähkömittari sijaitsee asunnon sisällä tai muussa lukitussa tilassa, tai mittarille ei ole esteetöntä kulkua (esim. asiakkaan omat lukitukset mittauskeskuksessa tai puomi yksityistiellä), lähetetään asiakkaalle kirje, jossa pyydetään vahvistamaan asennusajankohta. Tällöin asiakkaan tulisi olla paikalla varmistamassa esteetön pääsy mittarille tai avata lukitukset mittarinvaihdon ajaksi. Kaikilla Fortum Älyboksien asentajilla on kuvallinen Fortumin henkilökortti.

Kaikki sähkömittarit Fortumin verkkoalueella vaihdetaan Fortum Älybokseihin vuosien 2010-2013 aikana. Tähän mennessä Fortum Älybokseja on asennettu 500 000 eri puolille Suomea.

 

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

Paimion projektisuunnitelmiin voi tutustua Paimion Sähkömuseossa 12. huhtikuuta kello 14-19. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

 

Fortum Oyj
konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Jukka Ihamäki, suunnittelupäällikkö, VahvaVerkko-hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p.040 567 7525
Hannu Suomela, aluepäällikkö, Älykkäät sähkömittarit –hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, p. 050 455 2828

 

Lisätietoja hankkeista:

www.fortum.fi/vahvaverkko

www.fortum.fi/alyboksi

 

Lista paikkakunnista, joilla suoritetaan nopeutettuja sähköverkon parannustöitä, on nähtävillä osoit-teessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet .

 

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin ku-vapankki ==> Electricity Distribution