Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Raisiossa

LEHDISTÖTIEDOTE PAIKALLISMEDIOILLE 10.10.2013

Fortumilla on käynnissä Raisiossa useita paikallisesti merkittäviä sähköverkon parannushankkeita. Näiden ansiosta raisiolaiset saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä.

Raisiossa toteutettavalla Fortum VahvaVerkko -projektilla sähkönjakelun toimitusvarmuutta lisätään nopeutetulla aikataululla. Fortum investoi VahvaVerkko-hankkeisiin sekä muihin sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä yli kolme miljoonaa euroa.

Seuraavan puolentoista vuoden aikana toteutettavien hankkeiden vaikutuspiirissä on Raisiossa noin 3 000 asiakasta.

Kaapeloinnilla varmistetaan taajaman sähkönsaantia

Sähkönjakelua varmistetaan muun muassa kaapeloimalla taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja. Kaapelointitöitä tehdään Raisiossa Tahvion ja Kuninkojan sähköasemien ympäristössä, kohteita ovat muun muassa Kaanaa, Vanto, Vuotanmanmäki, Paikkari, Tikanmaa, Pasala ja Leilikallio. Alueelle asennetaan myös kaksi kauko-ohjattavaa erotinpistettä, joita voidaan operoida Fortumin käyttökeskuksesta käsin. Lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla.

"Kaapelointi parantaa Raision taajaman sähkön toimitusvarmuutta, muun muassa uusia asuntoalueita on projektin piirissä useita. Lisäksi nyt saadaan turvattua sähkön varasyöttöyhteydet Naantaliin", verkon kehitysjohtaja Sauli Antila Fortumista kertoo.

VahvaVerkko-projektin rakennustyöt Raisiossa ovat jo käynnistyneet. Keskijännitekaapelia rakennetaan yhteensä noin 14 kilometriä ja ilmajohtoa puretaan lähes 17 kilometriä.  Puistomuuntamoita rakennetaan 15 kappaletta. Kaapelointityöt on suunniteltu saatavan päätökseen kuluvan vuoden aikana ja loputkin projektien kytkentä- ja purkutyöt vuoden 2014 aikana.

Raisiossa tehdään muitakin sähköverkon parannustoimenpiteitä. Kaupungin kaavahankkeisiin liittyviä maakaapelointitöitä tehdään muun muassa Katteluksen, Nuorikkalan ja Kerttulan alueilla.

"Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja muut palvelut pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle", Sauli Antila selvittää ja jatkaa: "Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin."

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti. Hanke on edennyt ennakoitua nopeammin ja vuoden 2013 loppuun mennessä on säävarman verkon piiriin saatu 80 000 asiakasta lisää. Alkuperäinen tavoite oli
90 000 asiakasta vuoden 2014 loppuun mennessä. Näin lähes puolet Fortumin asiakkaista, 280 000, saa vuoden loppuun mennessä sähköä entistä luotettavammin myös kovan tuulen, ukkosmyrskyjen ja kinosten keskellä.  

Raision projektisuunnitelmiin voi tutustua lauantaina 12. lokakuuta kello 10-16 kauppakeskus Myllyssä. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

Fortum Distribution

Viestintä

Lisätietoja:

Sauli Antila, verkon kehitysjohtaja, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p. 040 658 9708

Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,

p. 050 381 9901

 

Lisätietoja hankkeista:

www.fortum.fi/vahvaverkko

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution