Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Sastamalassa

Lehdistötiedote 7.12.2012

 

 

Fortumilla on käynnissä Sastamalassa paikallisesti merkittävä sähköverkon parannushanke, jolla sekä lisätään sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti että kasvatetaan alueen sähkönjakelukapasiteettia.

 

Sastamalan Vammalassa on suunniteltu toteutettavaksi neljä VahvaVerkko-projektia. Seuraavan kahden vuoden aikana toteutettavat VahvaVerkko-hankkeen investoinnit lisäävät Fortumin asiakkaita säävarman verkon piiriin Sastamalassa noin 2 400 asiakkaalla.

 

VahvaVerkko-projektien lisäksi Sastamalassa tehdään lukuisa joukko muita sähköverkon parannustoimenpiteitä. Sähköverkon uusintatöitä tehdään muun muassa Roismalassa, Kiikoisten Satohuhdassa, Hyynilänkankaalla, Häijään päiväkodin alueella ja Hyrkissä. Kaikkien verkonparannusprojektien yhteenlaskettu arvo on yli kolme miljoonaa euroa.

 

Varmempaa sähköä vanhainkotiin

Suunnitellut VahvaVerkko-projektit sijoittuvat pääosin Aarnontien, Linjakadun, Sileekallion, Roismalan ja Lousajan alueille. Taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja kaapeloidaan ja pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla.

 

”Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja bensa-asemat pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle”, hankejohtaja Sauli Antila Fortumista kertoo ja jatkaa: ”Sastamalassa muun muassa Hopun vanhainkodin ja keskustan alueen yritysten sähköjen luotettavuus paranee toimenpiteiden myötä.”

 

Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja saadaan purettua ja pylväsmuuntamoita vaihdettua puistomuuntamoihin.

 

"Työt ensimmäisissä kohteissa Sastamalassa ovat jo käynnistyneet. Osassa projekteja suunnittelu- ja toteutusaikataulu tarkentuu vuoden 2013 aikana", Sauli Antila kertoo.

 

Kaksi kolmasosaa kopterilennoista suoritettu

Kesän alussa Fortumin sähkönjakelualueilla käynnistettiin helikopterilennot, joilla kuvataan Fortumin koko maapäällinen suurjännite- ja keskijänniteverkko 3D-tekniikalla. Helikopterikuvauksin saadaan kattavat tiedot ilmajohtokohteista, jotka edellyttävät tehostettua raivausta tai ennakoivia korjaustoimenpiteitä.

 

Fortum VahvaVerkko -projektin kartoituslennot Sastamalan alueella suoritetaan ensi kevään ja kesän aikana.

 

 

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi.
 
Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.
 
Sastamalan projektisuunnitelmiin voi tutustua Sastamalan pääkirjastossa 10. joulukuuta. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.
 

Fortum Oyj
Konserniviestintä
 
Lisätietoja:
Sauli Antila, jakeluverkkojohtaja, VahvaVerkko-hanke, Fortum Distribution p.040 658 9708
Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, Fortum Distribution p. 050 3819901
 
 
Lisätietoja hankkeesta: www.fortum.fi/vahvaverkko
 
Lista paikkakunnista, joilla suoritetaan nopeutettuja sähköverkon parannustöitä, on nähtävillä osoitteessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet .
 
Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution
 

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.
 
Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.
 
Lisätietoja: www.fortum.com/fi