Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Vihdissä

​Fortum Sähkönsiirrolla on käynnissä Vihdissä useita paikallisesti merkittäviä sähköverkon parannushankkeita. Näiden ansiosta vihtiläiset saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä.

Vihdissä toteutettavilla Fortum VahvaVerkko -projekteilla sähkönjakelun toimitusvarmuutta lisätään nopeutetulla aikataululla. Fortum investoi VahvaVerkko-hankkeisiin sekä muihin sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa, ja  toteutettavien hankkeiden vaikutuspiirissä on Vihdissä noin 3 000 asiakasta.

Kaapeloinnilla varmistetaan taajaman sähkönsaantia

Sähkönjakelua varmistetaan muun muassa kaapeloimalla taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja. Kaapelointitöitä tehdään Vihdissä Myyrintien ja Kirjavanjoen sekä Männikön alueilla. Nummelassa kaapeloidaan vanhan Nummelan länsiosassa sekä Juhanintien/lentokentän alueella.

"Kaapelointi parantaa selkeästi Vihdin taajamien sähkönjakelun luotettavuutta ja käyttövarmuutta. Kaapelointitöiden lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla", suunnittelupäällikkö Jukka Ihamäki Fortum Sähkönsiirrosta kertoo.

VahvaVerkko-projektien rakennustyöt Vihdissä ja Nummelassa ovat jo lähes valmistuneet. Keskijännitekaapelia on rakennettu yhteensä noin 5,2 kilometriä ja pienjännitekaapelia noin 17,2 kilometriä. Ilmajohtoa puretaan lähes yhtä paljon. Lisäksi puretaan 15 pylväsmuuntamoa ja rakennetaan näiden tilalle kuusi puistomuuntamoa. Viimeiset projektien purkutyöt valmistuvat vuoden 2014 aikana.

Männikön alueen suunnittelu on valmis ja kaivutyöt alkavat keväällä 2014. Tämän lisäksi Vihdissä tehdään muitakin sähköverkon parannustoimenpiteitä; suunnittelutyöt on aloitettu noin kymmenessä  projektissa, jotka valmistuvat vuoden 2014 aikana.

"Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja muut palvelut pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle", Jukka Ihamäki selvittää ja jatkaa: "Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin."

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti. Hanke on edennyt suunnitellusti ja vuoden 2014 loppuun mennessä saadaan säävarman verkon piiriin 90 000 asiakasta lisää. Näin Fortumin asiakkaista jo 290 000 saa sähköä entistä luotettavammin myös kovan tuulen, ukkosmyrskyjen ja lumikinosten keskellä.

Vihdin projektisuunnitelmiin voi tutustua tiistaina 4. helmikuuta kello 13-17 Balanssi Caféssa. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

Fortum Sähkönsiirto | Distribution
Viestintä

Lisätietoja:

Jukka Ihamäki, suunnittelupäällikkö, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p.040 567 7525
Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, p. 050 381 9901

Lisätietoja hankkeista:

www.fortum.fi/vahvaverkko

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution