Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Posiolla

​Lehdistötiedote 11.7.2013 klo 10:00  

Fortumilla on käynnissä Posiolla paikallisesti merkittävä sähköverkon parannushanke. Sen  ansiosta posiolaiset saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä. 

Posiolla toteutettavalla Fortum VahvaVerkko -projektilla sähkönjakelun toimitusvarmuutta lisätään nopeutetulla aikataululla. VahvaVerkko -hankkeen lisäksi posiolaisten sähkönsaantia parannetaan muillakin toimenpiteillä. Kaikkien Fortumin investointien yhteismäärä alueella on noin miljoonaa euroa. 

Kaapeloinnilla varmistetaan terveyskeskuksen sähkönsaantia  

"Sähkönjakelua varmistetaan kaapeloimalla taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja. Kaapelia rakennetaan Aholan sähköasemalta Pentik-mäen kautta keskustan läpi Ahosenniemen suuntaan Niemitien risteykseen asti. Lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla", suunnittelupäällikkö Jukka Ihamäki Fortumista kertoo. "Kaapelointi parantaa koko Posion taajaman ja sen ympäristön, esimerkiksi terveyskeskuksen, koulun, lämpökeskuksen ja Pentikin tehdasalueen sähkön toimitusvarmuutta", hän jatkaa. 

VahvaVerkko-projektin rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Keskijännitekaapelia rakennetaan yhteensä noin 5,5 kilometriä ja puistomuuntamoita rakennetaan viisi. Työt on suunniteltu saatavan päätökseen keväällä 2014.  

Uutta verkkoa Jakkarasaareen  

Posiolla tehdään myös muita sähköverkon parannustoimenpiteitä. Rakennamme uutta sähköverkkoa muun muassa Jakkarasaaren alueella sekä kaapeloimme 20 kilovoltin johtoa Livojärven Säikänsalmella. Maaninkavaaralla on suunnitteilla projekti, jossa nykyistä 20 kilovoltin avojohtoa saneerataan päällystetyksi ilmajohdoksi tien varteen.  

"Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja muut palvelut pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle", Jukka Ihamäki selvittää ja jatkaa: "Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin".  

Mikä VahvaVerkko?  

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.   

 

Posion projektisuunnitelmiin voi tutustua Muikkumarkkinoilla Posion torilla, Fortumin toripisteellä, 13. heinäkuuta kello 10-17. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.  

 

Fortum Oyj 
konserniviestintä  

Lisätietoja: 
Jukka Ihamäki, suunnittelupäällikkö, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p.040 567 7525 
Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, VahvaVerkko -hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, p. 050-3819901

Lisätietoja hankkeista:  

www.fortum.fi/vahvaverkko  

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet . // www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit  

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution

 

Fortum

 

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian  saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä

energia-alan asiantuntijapalvelut.

 

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli  6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan

NASDAQ OMX Helsingissä.

 

Lisätietoja: www.fortum.com/fi