Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Pöytyällä

​LEHDISTÖTIEDOTE 10.6.2013

 

Fortumilla on käynnissä Pöytyällä paikallisesti merkittävä sähköverkon parannushanke. Sen  ansiosta noin 1 700 sähkönkäyttäjää saa jatkossa entistä luotettavammin sähköä.

Pöytyällä Kyrön taajamassa toteutettavalla Fortum VahvaVerkko -projektilla sähkönjakelun toimitusvarmuutta lisätään nopeutetulla aikataululla. VahvaVerkko-hankkeen lisäksi pöytyäläisten sähkönsaantia parannetaan muillakin toimenpiteillä. Kaikkien Fortumin investointien yhteismäärä alueella on yli neljä miljoonaa euroa.

Varmempaa sähköä terveyskeskukseen

"Kyrön sähköasemalta rakennetaan kaksinkertainen kaapeliyhteys läpi Kyrön keskustan"; suunnittelupäällikkö Jukka Ihamäki Fortumista kertoo. "Kaapelointi  parantaa ensisijaisesti koko Kyrön taajaman ja ympäristön, esimerkiksi terveyskeskuksen, koulujen, sahan ja muun teollisuuden sekä kauppojen sähkön toimitusvarmuutta. Kaapeloinnilla myös varmennetaan sähkönjakelu useammasta eri suunnasta", hän jatkaa.

Työ tullaan toteuttamaan kahdessa osassa. Ensimmäisen vaiheen kaivutyöt on aloitettu Kyrön torilta Huitin asuntoalueen kautta sahan alueelle. Työ valmistuu tulevan kesän aikana.

Toisen vaiheen kaivut torin ja sähköaseman välillä aloitetaan kuluvan kesän aikana. Työ valmistuu syksyllä. Alueelta puretaan vanhoja  ilmajohtoja yhteensä noin seitsemän kilometriä talven 2013-14 aikana ja rakennetaan 20 kilovoltin keskijännitekaapelia noin 7,5  kilometriä. Koko työ on valmis keväällä 2014.

Pöytyällä tehdään myös muita sähköverkon parannustoimenpiteitä. Uuden Junnilan alueen kaava-alueen kaapelointi saatiin valmiiksi jo kevään aikana. Riihikosken taajaman kaapelointi on aloitettu viime vuonna ja työ valmistuu vuoden 2013 aikana. Ylänne - Honkilahti -välillä saneerattavat kohteet valmistuvat myös kuluvan vuoden aikana.

Nopeammin korjaajia taajamien ulkopuolelle

"Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja bensa-asemat pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle", Jukka Ihamäki selvittää.

Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin. Taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja kaapeloidaan ja pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla.

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

Pöytyän projektisuunnitelmiin voi tutustua Kyrön torilla, Fortumin toripisteellä, 12. kesäkuuta kello 9-13. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

 

Fortum Oyj
konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Jukka Ihamäki, suunnittelupäällikkö, VahvaVerkko-hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p.040 567 7525
Minna Lehtovaara, projektikoordinaattori, VahvaVerkko-hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy, p. 050-3819901

 

Lisätietoja hankkeista:

www.fortum.fi/vahvaverkko

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet . // www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution