Fortum VahvaVerkko -hanke parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Kaarinassa

Etäluettavien sähkömittareiden asennukset alkavat huhtikuussa

 

Fortumilla on käynnissä Kaarinassa paikallisesti merkittävä sähköverkon parannushanke, jolla sekä lisätään sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti, että kasvatetaan alueen sähkönjakelukapasiteettia.

 

Sähköverkon uusintatöitä tehdään Kaarinan, Piikkiön ja Littoisten alueella. VahvaVerkko-projektien lisäksi alueella tehdään lukuisa joukko muita sähköverkon parannustöitä. Investointien yhteismäärä alueella on yli kolme miljoonaa euroa ja hankkeiden vaikutuspiirissä on Kaarinassa lähes 8 000 asiakasta.

 

Huhtikuussa Kaarinan alueella aloitetaan myös etäluettavien sähkömittareiden asennus, jonka myötä sähkölaskutus muuttuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön perustuvaksi.

 

Sähköverkkoa maan alle taajama-alueilla

 

Kaarinan taajama-alueella olevia 20 kilovoltin ilmajohtoja kaapeloidaan yhteensä noin 29 kilometriä ja pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä ja taajamamaisemaan paremmin sopivilla puistomuuntamoilla. Lisäksi verkkoon lisätään automaatiota, kuten kauko-ohjattavia erotinasemia.

 

”Kaapeloinnin edut korostuvat taajama-alueilla. Kun taajaman lämmönjakelu, kaupat ja bensa-asemat pelaavat, voidaan häiriön sattuessa kiirehtiä korjaamaan verkkoa haja-asutusalueelle”, hankejohtaja Sauli Antila Fortumista kertoo.

 

Sähköverkon parannustoimenpiteillä on myös maisemallisesti positiivinen vaikutus, kun ilmajohtoja puretaan ja pylväsmuuntamoita vaihdetaan puistomuuntamoihin.

 

Kaapelointitöiden lisäksi alueella tehdään myös useita muita projekteja, joissa rakennetaan 20 kilovoltin verkon lisäksi 0,4 kilovoltin pienjänniteverkkoa.

 

"Työt ensimmäisissä kohteissa Kaarinassa ovat jo käynnistyneet ja ensimmäiset projektit valmistuvat kevään 2013 aikana. Alueen projektit on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä", Sauli Antila kertoo.

 

Kaksi kolmasosaa kopterilennoista suoritettu

 

Fortum on kuvannut 3D-tekniikkaa hyödyntäen kaksi kolmasosaa maanpäällisestä suur- ja keskijänniteverkostaan kartoittaakseen verkon kunnon ja tehostetun raivauksen tarpeet.

 

Fortum VahvaVerkko -projektin kartoituslennot Kaarinan alueella on saatu päätökseen. Aineistoanalyysin perusteella on jo suoritettu ennakoivia korjaustoimenpiteitä, jotka vähentävät sähkökatkojen todennäköisyyttä alueen ilmajohdoissa.

 

Fortum asentaa uusia sähkömittareita asiakkailleen Kaarinassa

 

Fortum alkaa kevään aikana vaihtaa sähkömittareita uusiin etäluettaviin Fortum Älybokseihin. Yhtiö vaihtaa kaikki Kaarinan alueen noin 7500 mittaria juhannukseen mennessä.

  

"Fortum Älyboksin myötä asiakkaan sähkölasku perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön. Energiankäytön hallinta on helpompaa, kun sähkönsäästötoimenpiteet näkyvät suoraan laskulla", kertoo Älykkäät Sähkömittarit -hankkeen aluepäällikkö Hannu Suomela Fortumista.

 

Jatkossa sähköt voidaan uusien etäluettavien mittareiden avulla kytkeä ja katkaista entistä nopeammin esimerkiksi muuttojen yhteydessä. Myös sähkön laadun seuranta on helpompaa, ja sähkökatkojen yhteydessä katkoalueiden paikallistamista ja vikojen korjaamista voidaan tehostaa.

 

Tieto asennusajankohdasta postitse

 

Asennukset suoritetaan huhti-kesäkuun aikana, ja alueen asiakkaille lähetetään postitse tieto asennusajankodasta hyvissä ajoin ennen asennusta. Jos vaihdettava mittari sijaitsee paikassa, jonne asentajalla on vapaa pääsy, ei asiakkaalta edellytetä lainkaan toimenpiteitä.

 

Niissä tapauksissa, joissa sähkömittari sijaitsee asunnon sisällä tai muussa lukitussa tilassa, tai mittarille ei ole esteetöntä kulkua (esim. asiakkaan omat lukitukset mittauskeskuksessa tai puomi yksityistiellä), lähetetään asiakkaalle kirje, jossa pyydetään vahvistamaan asennusajankohta. Tällöin asiakkaan tulisi olla paikalla varmistamassa esteetön pääsy mittarille tai avata lukitukset mittarinvaihdon ajaksi. Kaikilla Fortum Älyboksien asentajilla on kuvallinen Fortumin henkilökortti.

 

Kaikki sähkömittarit Fortumin verkkoalueella vaihdetaan Fortum Älybokseihin vuosien 2010-2013 aikana. Tähän mennessä Fortum Älybokseja on asennettu 487 000 eri puolille Suomea.

 

Mikä VahvaVerkko?

 

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi.

  

Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

 

Kaarinan projektisuunnitelmiin voi tutustua Kaarinan pääkirjastossa 25. helmikuuta kello 14-18. Paikalla on Fortumin asiantuntijoita.

 

Fortum Oyj

konserniviestintä

 

Lisätietoja:
Sauli Antila, hankejohtaja, VahvaVerkko-hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p.040 658 9708
Hannu Suomela, aluepäällikkö, Älykkäät sähkömittarit –hanke, Fortum Sähkönsiirto Oy,
p.050 455 2828

 

Lisätietoja hankkeista:
www.fortum.fi/vahvaverkko
www.fortum.fi/alyboksi

 

Lista paikkakunnista, joilla suoritetaan nopeutettuja sähköverkon parannustöitä, on nähtävillä osoitteessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet.

 

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia maakaapeloinnista ja sähköverkon parannustöistä: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx ==> Fortumin kuvapankki ==> Electricity Distribution

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin
liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

 

Lisätietoja: www.fortum.com/fi